Hoogtepunten Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De WAB moet ervoor zorgen dat de kloof tussen ‘vast‘ en ‘flex’ minder groot wordt en gaat voor het grootste deel in op 1 januari 2020.

Ontslagrecht

Er komen minder strenge voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst. Onder de WAB is ontslag mogelijk indien er een optelsom van omstandigheden is (cumulatiegrond).

Transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer vanaf zijn eerste werkdag recht op transitievergoeding, maar de transitievergoeding is wel lager dan voorheen. Voor elk jaar dienstverband staat 1/3 bruto maandsalaris, ook voor de jaren na tien jaar dienstverband.

Verruiming ketenregeling

De ketenregeling gaat nu nog uit van drie aansluitende contracten binnen een periode van twee jaar. Dit gaat veranderen naar drie aansluitende contracten binnen een periode van drie jaar.

Andere regels oproepkrachten

Een oproepkracht met een nul-urencontract of min/max-contract is alleen verplicht te komen werken als hij minimaal vier dagen van tevoren wordt opgeroepen. Indien de oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afgezegd wordt door de inlener, dan moet de oproepkracht toch uitbetaald worden.

Na twaalf maanden is werkgever verplicht om de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddeld aantal uren dat hij dat jaar heeft gewerkt. Kiest werkgever om dit niet te doen, heeft de oproepkracht toch recht op het loon over dit gemiddelde aantal uren.

Payrollers

Payrollers krijgen vrijwel dezelfde status als eigen werknemers. Dit betreft zowel voor de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiegeld, prestatiebeloning. Alleen voor het  pensioen valt een payroller onder de regeling van het payrollbedrijf.

WW premie

Voor werknemers in vaste dienst ga je een lagere WW-premie betalen dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.