Heldense Group meubelproducent voor het hogere segment

Heldense Group heeft een viertal collecties, die beschreven kunnen worden als moderne designmeubelen.

De focus ligt voornamelijk op de wensen van de consument. Deze kan met de modulaire kasten van de verschillende collecties zijn eigen meubel samenstellen, zonder dat er sprake is van maatwerk. Het hele proces van ontwerp, ontwikkeling en productie wordt gedaan in eigen beheer. De productie vindt volledig plaats in Panningen.
Bij Heldense Group werken veel vakmensen, voornamelijk houtbewerkers en meubelmakers. Al veel jaren nemen we deel aan projecten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om de aansluiting weer te vinden. Met het uiteindelijke doel dat ze weer volledig kunnen gaan deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.

Afhankelijk van hun kennis en kunde worden de kandidaten ingezet op de diverse afdelingen. Het uiteindelijke doel is om ze naar een niveau te brengen wat aanhaakt bij de overige werknemers. Dit proberen we te bereiken door uitgebreide begeleiding en veel leermomenten.

Het werk van Hussam 

In het verleden hebben we via de gemeente al eerder met statushouders gewerkt. Het betrof mensen die gevlucht waren uit Somalië. Enige tijd geleden kregen we het verzoek van de gemeente om een werkstage te regelen voor een statushouder uit Syrië. Zo zijn we in contact gekomen met Hussam.

Hussam is een vriendelijke en rustige man, die in Syrië in een fabriek heeft gewerkt die lampen en
ornamenten maakte voor huizen en moskeeën. Vol trots liet hij foto’s zien van spullen die hij gemaakt heeft. Hussam volgt Nederlandse les en doet goed zijn best om met zijn collega’s te kunnen communiceren. Hij beseft dat dit heel belangrijk is om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. In de eerste weken van zijn ‘stage’ heeft Hussam veel gelast. Dit gaat hem redelijk goed af. Hij heeft zelfs geheel zelfstandig twee grote hordenwagens gemaakt. Na het onderdeel lassen werkt Hussam nu met veel plezier op de afdeling keramiek. Hij zit bij de afwerking en controleert op kwaliteit. Het keramiek wordt o.a. gebruikt als tafelblad.

Een van de struikelblokken bij het werken met statushouders is het gebrek aan kennis van de
Nederlandse taal, hierdoor word de communicatie met de overige medewerkers sterk beperkt. Dit vergt veel geduld van de begeleiders. Maar als de statushouder laat zien dat hij graag wil leren en daar zijn best voor doet, is iedereen bereid de extra stap die nodig is te zetten en het nodige geduld op te brengen.