HARRIE's bij Jumbo Panningen

Al verschillende jaren zijn wij actief met de begeleiding van medewerkers met een ‘ondersteuningsbehoefte’, stuk voor stuk mensen die met extra begeleiding kunnen functioneren in ons bedrijf. Soms is de begeleiding intensief, soms incidenteel, ieder naar zijn of haar eigen behoefte.

Het is niet zo dat we ooit bewust besloten deze richting op te gaan; nee, we zijn erin gerold. Via schoolstages, werkstages vanuit de gemeente én via reguliere sollicitatieprocedures hebben we momenteel 8 medewerkers in een betaald dienstverband ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit zijn medewerkers met een mentale, een fysieke of een psychische beperking. Wij zijn van mening dat ieder mens mee moet kunnen doen in onze samenleving. Eigenlijk is het niet meer dan normaal en logisch dat we daarom ook kansen bieden aan deze doelgroep in ons eigen bedrijf.

Begeleiding voor de kandidaat

Samen met onze contactpersonen bij de gemeente en jobcoach Sandra van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) zoeken we naar de juiste plek in de organisatie, passende werkzaamheden en de juiste manier van begeleiding voor de kandidaat. We proberen hierbij vooral te focussen op wat wel lukt en wat iemand leuk vindt om te doen.

Met positief coachen, duidelijke doelen en weinig tijdsdruk zetten we de kandidaat samen in zijn kracht. Jobcoaching wordt ingezet zoveel als nodig en voor elke kandidaat worden één of twee begeleiders op de werkvloer aangesteld. Onze contactpersonen bij de gemeente kennen de kandidaten persoonlijk. Ze regelen het traject rondom loonwaardemeting, loonkostensubsidie en toekenning van jobcoaching en zijn altijd bereid tot meedenken en advies. Korte lijntjes met zowel de jobcoach als de gemeente zorgen ervoor dat er snel geschakeld kan worden als de situatie dat vraagt.

Het geeft zoveel voldoening om te zien hoe deze medewerkers groeien, zich ontwikkelen, zich bepaalde werkzaamheden eigen maken en we deze persoonlijke successen met hen mogen vieren. Maar daarnaast is het voor hen veel meer dan werken alleen: ze horen bij een team, ze worden (weer) gewaardeerd en ontvangen bijvoorbeeld ook een kerstpakket, ze verdienen zelf salaris, vieren op zijn tijd ook een feestje met collega’s, hebben ritme in hun week, doen nieuwe sociale contacten op via ons bedrijf… Daarnaast ervaren we ook dat als deze medewerkers eenmaal hun draai gevonden hebben en we een passend takenpakket hebben kunnen vormen, er een stevige basis ligt voor een langdurig dienstverband.

Uiteraard lukt het niet altijd even goed in de praktijk de perfecte match te vinden. Als het niet lukt, weten we dat we er samen (kandidaat en eventueel ouders / gemeente / jobcoach en wijzelf) alles aan gedaan hebben en dat de werkomgeving in onze supermarkt niet helemaal passend is. Het leerproces hiernaar toe is nooit voor niets en biedt ook weer nieuwe inzichten die de kandidaat en diens omgeving in de toekomst kunnen helpen op een andere werkplek of andere vorm van dagbesteding.

Co-workers

Onze ‘co-workers’, de collega’s die deze medewerkers op de werkvloer begeleiden en fungeren als eerste aanspreekpunt, noemen we in ons bedrijf ‘HARRIE’s’. Een HARRIE is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan een werknemer met een arbeidsbeperking: Een HARRIE is Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

Vóór de zomer hebben deze begeleiders een tweedaagse training gevolgd: ‘HARRIE helpt’. Hierin kregen onze HARRIE’s concrete tips en tools om hun begeleiding te vergemakkelijken en te verbeteren en hebben we meer inzichten gekregen in de verschillende type beperkingen. Bij deze trainingen waren meerdere begeleiders van andere bedrijven aanwezig. Zo werden er vooral ook veel ervaringen uitgewisseld.

We onderzoeken momenteel wat onze organisatie nodig heeft om in de toekomst nog ‘inclusiever’ te kunnen ondernemen. Zo willen we nog meer HARRIE’s gaan opleiden en wordt het in de toekomst wellicht mogelijk te gaan werken met interne jobcoaching. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt deze richting ons kansen! 

Harald en Ilse van Beek
Jumbo Panningen