Gemeente Peel en Maas start Experience Centre

Een fysieke plek om te leren, te ervaren, te ontmoeten en te ontwikkelen.

De gemeente Peel en Maas start samen met partners een 5-jarige pilot Experience Centre (werknaam). In Peel en Maas onderstrepen ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente het belang dat alle  inwoners zoveel mogelijk meedoen in onze samenleving.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is er toch nog een groep inwoners in Peel en Maas die het niet lukt om een passende plek te vinden. We zien met name bij kwetsbare jongeren, nieuwkomers en ouderen de stap naar een opleiding/stage of (vrijwilligers)werk moeilijk kan zijn. Persoonlijke omstandigheden en het ontbreken van de juiste kennis en vaardigheden liggen hier vaak aan ten grondslag.

Uitdagende leer- en ervaringsomgeving

Voor deze groep biedt de gemeente vanaf het voorjaar/zomer 2023 een fysieke plek in Peel en Maas waar deelnemers de ruimte krijgen om te leren, te ervaren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Een plek die niet direct gekoppeld is aan opleidingseisen en diploma-kwalificaties, maar vooral gericht is op het opdoen van ervaringen in tal van werkzaamheden. Ook de expertise van de NLW, die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een beperking, is onderdeel van het toekomstige samenwerkingsverband. Leren in eigen tempo met veel persoonlijke aandacht. Een samenwerkingsplek waar lokale ondernemers en partners deelnemers treffen en hen helpen ervaringen te laten opdoen.

Meedoen naar vermogen

Diverse burgerinitiatieven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in onze gemeente maken zich sterk om inwoners zoveel mogelijk te integreren in onze gemeenschap. Dit stimuleren, faciliteren en organiseren krijgt op verschillende wijze vorm. Genoemde partners constateren dat het bestaande ondersteuningsaanbod niet voldoende aansluit op wat de groep (kwetsbare) inwoners nodig heeft: een afwisselende en uitdagende leer,- en ervaringsomgeving waar deelnemers laagdrempelig hun talenten kunnen ontdekken en hoe zij die het beste kunnen inzetten. Het Experience Centre (EC)  is een aanvulling op bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven en daarmee een verrijking van het ondersteuningsaanbod in onze gemeente.

Leerontwikkelroutes

In het Experience Centre wordt de integratie van nieuwkomers bevorderd. Zo krijgen de deelnemers in het Experience Centre Nederlandse les en vaktaal aangeleerd die ze kunnen toepassingen als ze actief zijn op een werkplek. Ook de overige leerontwikkelroutes worden geïntegreerd in het Experience Centre. Dit zijn trajecten gericht op diverse sectoren waarbij door een samenwerking van lokale ondernemers/instellingen, onderwijs, inwoners en gemeente gericht deelnemers naar een bepaald beroep en baan worden toegeleid. Inmiddels zijn de eerste deelnemers succesvol uitgestroomd naar onder andere ondernemers in de zorg, de horeca en groenvoorziening. Deelnemers krijgen een traject op maat waarbij rekening wordt gehouden met leerbaarheid en perspectief op de (arbeid)markt.