Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Geldzorgen door coronacrisis nemen toe

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders krijgt te maken met een terugval in inkomen door de coronacrisis. Vooral jongeren tussen de 18-25 jaar,  met een eigen bedrijf en flexwerkers hebben hier mee te maken.

Deze inkomensterugval kan leiden tot financiële onzekerheid voor de werkgever, maar ook voor uw werknemer.

Mogelijkheden als werkgever bij (dreigende) financiële moeilijkheden van uw werknemer 

Door ontslag, minder werk of andere redenen kan uw werknemer het financieel moeilijk hebben of gaan krijgen. Wanneer u dit op merkt heeft u als werkgever een aantal opties. U kunt als werkgever het volgende doen:

  • ga een open gesprek aan over de gevolgen van de financiële terugval in inkomen
  • bedenk samen creatieve oplossingen
  • geef informatie over mogelijke hulp die er te krijgen is.

Ga het gesprek aan

Zet de eerste stap om een open gesprek aan te gaan met uw werknemer. Zonder een oordeel te hebben over de situatie uw werknemer. Kenmerken van financiële problemen zijn bijvoorbeeld dat mensen hun post niet meer openen en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het is belangrijk om deze kenmerken te bespreken met uw werknemer als het contract is aangepast. Door een open gesprek kunt u belangrijk tekens opvangen over financiële problemen van uw werknemer.

Bedenk een creatieve oplossing

Soms is het mogelijk om samen een creatieve oplossing te bedenken voor de financiële situatie van uw werknemer. U kunt bijvoorbeeld uw werknemers uitwisselen met andere werkgevers. Er zijn werkgevers die het door de coronacrisis extra druk hebben gekregen. Uw werknemer kunt u inzetten bij deze werkgevers. Extra medewerkers zijn hier vaak hard nodig.

Vertel uw werknemer over mogelijke oplossingen

Over de duur van deze crisis valt nog niks te zeggen. Geld lenen bij andere organisaties of personen is daarom vaak niet de beste oplossing. Het is belangrijk dat u uw werknemers vertelt over mogelijke oplossingen en hulp. Hiermee kan u grote financiële problemen bij uw werknemers voorkomen. Er is online veel te vinden over hulp bij financiële problemen.

Uw werknemer kan ook bij de eigen gemeente hulp vragen bij geldzorgen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kan een optie zijn voor uw werknemer

Gemeentelijke schuldhulpverlening is er niet alleen voor een schuldsaneringstraject. De gemeentelijke schuldhulpverlening is er ook om mensen in een vroege fase te helpen bij financiële problemen. Hoe eerder uw werknemer hulp inroept, hoe makkelijker zij de achterstand kan oplossen.

Gemeentelijke schuldhulpverlening kost uw werknemer niks. U kunt uw werknemer doorsturen naar de schuldhulpverleners van hun eigen gemeente.

De schuldhulpverleners van de gemeente Peel en Maas zijn bereikbaar via 077 306 6666 of e-mail Schuldhulpverlening, maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Vraag naar een medewerker van schuldhulpverlening.