Evaluatie P-wet niet gunstig voor gemeenten

Recent schreef het Sociaal Cultureel Planbureau een vernietigend rapport over hoe gemeenten de Participatiewet (bijstandswet) uitvoerden.

In dit rapport kwam naar voren dat er te weinig P-wetvoorzieningen werden ingezet en dat bedrijven amper op de hoogte waren van deze voorzieningen. Gelukkig is dit in Peel en Maas niet het geval. Als 40.000+ gemeente scoorde Peel en Maas het beste als het gaat om de voorziening:  loonkostensubsidie. In het rapport staat ook dat de plaatsingen van uitkeringsgerechtigden amper duurzaam waren. In Peel en Maas valt nog geen 4% van deze bemiddelden uit binnen het 1ste jaar.

Het rapport gaf ook aan dat gemeenten te weinig deden voor mensen met een arbeidshandicap. Peel en Maas heeft de opdracht vanuit het ministerie om minimaal 9 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen overtroffen. Peel en Maas heeft 16 mensen met een arbeidshandicap aan een baan geholpen, bij tal  van reguliere bedrijven in Peel en Maas en de NLW.

Kortom: een landelijk negatief beeld wat door inzet en samenwerking van en met ondernemers in Peel en Maas duidelijk afwijkt. Dankzij het goede contact tussen ondernemers en mensen van de gemeente worden de juiste mensen op de juiste plek bemiddeld.