De kracht van 50 plus!

Hoe kan de arbeidsmarkt zo ingericht worden dat werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd productief zijn op de arbeidsmarkt?

Het project Quintastics Keyport – Noord Limburg heeft een tweeledige aanpak:

  • begeleiden van gemotiveerde vijftigplussers naar een toekomstbestendig carrièreperspectief, passend bij de vraag van werkgevers;
  • werken aan het behoud van werk door de productiviteit van ervaren werknemers te borgen.

Quintastics is een werkwijze volgens de TrueTalent-methodiek. Dit is een innovatieve aanpak die inzicht biedt in:

  • het herkennen van motivatie en verborgen talenten van huidige medewerkers;
  • ondersteunt werkgevers bij het invullen van openstaande vacatures (met de focus op techniek en ICT);
  • verbindt regionale initiatieven en partners voor een nieuw carrièreperspectief voor 50 plus.
  • draagt bij aan het terugdringen van de werkloosheid.

Dit alles wordt gedaan door op een andere manier te kijken naar de echte vraag bij u als ondernemer.

Wilt u hierover meer informatie?

Bekijk alvast de website http://lerendleven.nu. Het project loopt tot en met 31 december 2019. De eerste werkgevers zijn er al mee aan de slag. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Renske Cox, projectleider, via 06 5758 7920 of renske@marketini.nl.