Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Coronacalculator

Op initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland is er een instrument beschikbaar gesteld om de ondernemers snel inzicht te geven in de regelingen die voor hun van toepassing zijn. En een indicatie te geven van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel.

In 3 eenvoudige stappen ziet u de financiële toekomst van uw organisatie tijdens de coronacrisis. Kijk voor meer informatie op de website Coronacalculator