Wijziging procedures bestemmingsplannen

De gemeente Peel en Maas bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat op 1 januari 2024 in. Hiermee veranderen er zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen.

Advies: neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 306 6666. Samen met u bekijken we wat de beste optie is.

Omgevingsvergunningen

Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op de dag voor de invoering van de Omgevingswet is ingediend, wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat de aanvraag compleet is, zodat deze ook in behandeling genomen kan worden. Na die datum wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan moet op de dag dat de Omgevingswet in gaat als ontwerp ter visie liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voor het als ontwerp ter visie leggen van een bestemmingsplan is een langere voorbereiding nodig. Gemiddeld is dit een half jaar.

Dit betekent dat aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging tot een half jaar voor de invoering van de Omgevingswet ingediend kunnen worden. Deze plannen kunnen nog afgehandeld worden volgens de huidige procedure. Voor aanvragen die na die tijd binnen komen, is dat in principe niet meer mogelijk.

Werkwijze half jaar voor invoering van de Omgevingswet

In het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet kan er in principe dus geen aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend worden. Dit wil niet zeggen dat er in deze periode niets mogelijk is. Een initiatiefnemer kan een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking indienen. Dit kan tot op de dag voor de invoering van de Omgevingswet. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.

Daarnaast kan een initiatiefnemer zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen, kan het plan direct bij invoering van de Omgevingswet ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Geen juridische gronden voor weigering

De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te weigeren in het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat het ontwerp waarschijnlijk niet voor de invoeringsdatum ter visie gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan dan omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail naar info@peelenmaas.nl

Bekijk ook: