Wijziging procedures bestemmingsplannen

De gemeente Peel en Maas bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat op 1 juli 2022 in. Hiermee veranderen er zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen. Voor bestemmingsplannen heeft dit al gevolgen vanaf 1 januari 2022.

Omgevingsvergunningen

Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op 30 juni 2022 is ingediend, wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat de aanvraag compleet is, zodat deze ook in behandeling genomen kan worden. Na die datum wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning. Aan de behandeling van omgevingsvergunningen verandert er de komende tijd dus nog niets.

Bestemmingsplannen

Voor de behandeling van bestemmingsplannen gaat er binnenkort wel het nodige veranderen. Een bestemmingsplan moet op 1 juli 2022 als ontwerp ter visie liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voor het als ontwerp ter visie leggen van een bestemmingsplan is een langere voorbereiding nodig. Gemiddeld is dit een half jaar.

Dit betekent dat aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging tot 1 januari 2022 ingediend kunnen worden. Deze plannen kunnen nog afgehandeld worden volgens de huidige procedure. Voor aanvragen die na 1 januari binnen komen, is dat in principe niet meer mogelijk.

Werkwijze na 1 januari 2022

Op welke wijze kan een initiatiefnemer plannen realiseren in de overgangsperiode tussen 1 januari en 1 juli? Dit kan via een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking. Deze kan ingediend worden tot 30 juni 2022. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging. Daarnaast kan een initiatiefnemer zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen, kan het plan direct na 1 juli 2022 ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Geen juridische gronden voor weigering

De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te weigeren die na 1 januari 2022 wordt ingediend. Omdat het ontwerp waarschijnlijk niet voor 1 juli 2022 ter visie gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan dan omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

Het advies aan initiatiefnemers is dan ook om voor 1 januari de aanvraag bestemmingsplanwijziging in te dienen of gebruik te maken van de 2 andere mogelijkheden. Welke optie voor u het beste is, is maatwerk. Heeft u plannen? Neemt u dan telefonisch contact op met de gemeente op via 077 306 6666.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail

Bekijk ook: