Wijziging procedures omgevingsvergunningen

De gemeente Peel en Maas bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat op 1 januari 2024 in. De Omgevingswet komt in de plaats van maar liefst 26 wetten die over onze leefomgeving gaan. Het doel is de snelheid van de vergunningverlening te bevorderen.

Advies: neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 077 306 6666. Samen met u bekijken we wat de beste optie is.

Overige vergunningen

Voor andere vergunningen heeft de invoering van de Omgevingswet geen gevolgen, zoals een drank- en horecavergunning, een evenementenvergunning of een exploitatievergunning. Deze kunt u gewoon blijven aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail naar info@peelenmaas.nl