Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. De wet maakt de procedures overzichtelijker. Wilt u een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket.

Wat verandert er voor u?

U kunt straks gemakkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over de fysieke leefomgeving digitaal opzoeken. Zo kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Of u bijvoorbeeld een schuurtje bij uw woning mag bouwen. Of dat u als ondernemer bijvoorbeeld woningen of een kantoor mag bouwen op een bepaalde plek.

Animatie Omgevingwet

De Omgevingswet 

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.

Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond. Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures.

Dat is voor iedereen van belang. Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen.

Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving. Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst. En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:

  • met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
  • uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
  • van een leeg stuk land een speelveld maken
  • de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten. Meer weten over de Omgevingswet? Kijk op de website van uw overheid. Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail