Omgevingsloket vanaf 1 januari 2024

Het Omgevingsloket gaat dienen als één centraal punt waar u alle informatie kunt vinden over vergunningen, meldingen en regelgeving over de fysieke leefomgeving. Dit is de omgeving waarin we wonen, leven en werken.

Bij de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 gaat het Omgevingsloket online.

Vergunningcheck

Wilt u bijvoorbeeld een schuur plaatsen of een dakkapel bouwen? Dan kunt u straks op een digitale kaart zien welke regels er gelden in uw omgeving. Mogelijk heeft u een vergunning nodig voor uw plannen of moet u hiervan alleen een melding maken. Soms is geen van beide nodig. Om te weten of u een vergunningplicht, meldingsplicht of geen van beide heeft, doet u een online vergunningcheck.

Aanvraag of melding doen

Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, kunt u direct een vergunning aanvragen of een melding doen via het digitale Omgevingsloket. Het is daarbij belangrijk dat u alle vragen zo compleet mogelijk invult. Het aanvragen van een omgevingsvergunning verloopt volledig digitaal via dit loket, wat het proces gemakkelijker en duidelijker maakt.

Overige vergunningen

Bepaalde vergunningen vraagt u straks niet aan via het digitale Omgevingsloket, maar rechtstreeks bij de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een drank- en horecavergunning, een evenementenvergunning of een exploitatievergunning.