Het goede gesprek voeren

Een van de onderdelen van de Omgevingswet is participatie. Of zoals we het in Peel en Maas noemen: ‘het goede gesprek voeren’. De Omgevingswet stimuleert participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. In Peel en Maas werken we al jaren op deze manier.

Handreiking participatie

We vinden het goede gesprek met en tussen bewoners, ondernemers, organisaties en gemeenschappen belangrijk. Initiatiefnemers adviseren we dan ook altijd om de omgeving op tijd te betrekken bij hun plannen. Hiervoor is de handreiking participatie ‘het goede gesprek voeren' beschikbaar. Deze handreiking beschrijft in een paar stappen hoe je het goede gesprek met de omgeving kunt voeren.

We brengen deze handreiking nu al onder de aandacht bij initiatiefnemers, zodat zij deze al kunnen inzetten voor hun ‘omgevingsdialoog’. En we gaan de handreiking gebruiken bij onze eigen plannen. Zo willen we ervaring opdoen. Reacties op de handreiking verwerken we en zo willen we komen tot een goed en werkbaar document bij het ingaan van de Omgevingswet.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail

Bekijk ook: