Omgevingswet

 • Wat verandert er voor u

  Op 1 januari 2024 komt in Nederland de omgevingswet. Deze wet voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen in één wet.

 • Wijziging procedures bestemmingsplannen

  Procedures van vergunningen en bestemmingsplannen wijzigen wanneer de Omgevingswet ingaat.

 • Het goede gesprek voeren

  Een van de onderdelen van de Omgevingswet is participatie. Of zoals we het in Peel en Maas noemen: ‘het goede gesprek voeren’.

 • Omgevingsvisie

  Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Die omgevingsvisie maken we samen met u.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Gelijktijdig met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.