Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023

Geplaatst op woensdag 15 november 2023

In 2022 zijn de tarieven voor gas en elektriciteit flink gestegen door onder andere de oorlog in Oekraïne. Ook zijn de algemene kosten voor huishoudens gestegen door de aanhoudende inflatie. Door de aanhoudende prijsstijgingen komen veel huishoudens financieel in de knel.

De Rijksoverheid treft al verschillende maatregelen om deze gevolgen te compenseren. Bijvoorbeeld door het verhogen van de toeslagen en het prijsplafond voor energietarieven. Om een extra stap te zetten in ondersteuning heeft de gemeente Peel en Maas besloten de tijdelijke regeling ‘Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023’ open te stellen.

Financiële ondersteuning

Met het steunfonds bieden we inwoners in Peel en Maas financiële ondersteuning die in de knel komen bij het betalen van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners in de (problematische) schulden terecht komen of dat hun schulden verder oplopen. Voor 2023 is er 500.000 euro beschikbaar gesteld voor het steunfonds inwoners.

Voorwaarden voor het steunfonds

Om recht te hebben op financiële ondersteuning uit het steunfonds inwoners gelden de volgende voorwaarden:

Uw (gezins)inkomen en uw beschikbaar privé vermogen is lager dan:

Type huishouden Bruto jaarinkomen Beschikbaar privé vermogen
Gezamenlijke huishouding 52.000 euro 15.210 euro
Alleenstaande of alleenstaande ouder 45.000 euro 7.605 euro

U kunt de noodzakelijke kosten van het bestaan niet meer betalen.

Dit zijn uw (maandelijkse) kosten voor:

 • wonen (huur/hypotheek)
 • gas
 • elektriciteit
 • water
 • zorgverzekering
 • vervoer
 • verzekeringen
 • tv/internet/telefoon
 • terugbetaling van leningen/kredieten inclusief rente
 • lokale lasten (gemeentelijke belastingen)
 • U woont in de gemeente Peel en Maas
 • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres waarop u deze bijstand aanvraagt
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld (geldige verblijfsvergunning).

Aanvragen steunfonds

Het aanvragen van financiële steun kan via de pagina Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023.

Vragen

Stuur dan een mail naar steunfondsinwoners@peelenmaas.nl.