Begroting 2024 unaniem vastgesteld

Geplaatst op woensdag 15 november 2023

De gemeenteraad heeft op dinsdag 14 november 2023 unaniem de begroting 2024 vastgesteld. Dit betekent dat alle raadsleden ermee ingestemd hebben. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente en bijvoorbeeld ook de hoogte van de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Elk jaar in november stelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar erna vast. Dit jaar gebeurde dat tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 november 2023. De raadsfracties hebben eerst aangegeven wat zij van de begroting vinden en gingen hierover in debat. Aan het einde van de vergadering werd er gestemd en werd de begroting unaniem aangenomen. Er zijn geen moties of amendementen aangenomen.

Begroting in één oogopslag

We hebben de belangrijkste zaken uit de begroting 2024 voor u op een rij gezet in Begroting in één oogopslag.