Woonagenda 2023-2024

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

Wonen is een belangrijk thema voor de toekomst van de dorpen. Ons streven is dat iedereen in Peel en Maas betaalbaar kan wonen. Starters, gezinnen, senioren, nieuwkomers en urgente groepen. Dat is een flinke opgave en daar werken we hard aan.

Woonagenda

Uit het woningmarktonderzoek, 2023, blijkt dat er tot 2030 nog behoefte is aan ongeveer 1.100 woningen in Peel en Maas. In de woonagenda geven wij per kern aan wat er nu al kan, welke woningbouwplannen op dit moment bekend zijn, waar we kansen zien en hoe wij ons als gemeente inzetten om onze eigen plannen en die van initiatiefnemers om te zetten in woningen.

In elk dorp plannen

In elk dorp zijn er plannen om woningen te bouwen. Op nieuwbouwlocaties, op locaties die om een andere invulling vragen en door woningsplitsing en kavelsplitsing. Of combinaties van wonen en zorg, (pre)mantelzorgwoningen en nieuwe woonvormen. De plannen die er zijn, leveren niet meteen vandaag of morgen nieuwe woningen op. Daarom moeten we met alle partijen samen de schouders eronder blijven zetten, gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties, inwoners die zelf bouwen en andere initiatiefnemers. Daarbij moeten we ook keuzes maken. We kijken niet alleen naar de wensen van vandaag, maar ook naar de behoeften van ‘morgen’. Ons motto is de juiste woning van de juiste kwaliteit op de juiste plek.

Als gemeente bouwen we zelf geen woningen, maar bieden we ruimte voor bouwers om aan de slag te gaan. We gaan voor betaalbare woningen, voor huurders en voor kopers. We gaan actief in gesprek met grondeigenaren en pandeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, dorpsoverleggen, werkgroepen wonen, inwoners en andere partijen. Uiteindelijk zullen niet alle plannen de eindstreep halen. We staan altijd open voor goede plannen.

Goed wonen gaat over meer dan een woning

Goed wonen gaat niet alleen om huizen bouwen, maar ook om prettig wonen met elkaar, in een fijne buurt met voldoende groen en voorzieningen, waar mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Samen zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in deze mooie gemeente.