Verkiezingen 2023: Stembureauoverzicht en openbare tellingen

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Stemmen in een willekeurig stembureau

U kunt met uw stempas overal binnen Peel en Maas stemmen. Neem uw identiteitsbewijs mee als u gaat stemmen.

Bekijk het overzicht van de stembureaus in Peel en Maas.

Openbare tellingen

Op de verkiezingsdag tellen de stembureauleden om 21.00 uur de uitgebrachte stemmen. Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag de tellingen niet verstoren. Ook mag u geen foto’s en video’s maken zonder toestemming van de aanwezigen.

Voorlopige uitslagen op partij- en kandidaatsniveau

Op woensdagavond 22 november 2023 of in de nacht van woensdag op donderdag worden de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamer verkiezing op partijniveau gepubliceerd.

Op donderdag 23 november 2023 worden de voorlopige uitslagen op kandidaatsniveau van de Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing gepubliceerd. De gedetailleerde uitslagen en de processen-verbaal per stembureau staan op vrijdag 24 november 2023 op de website.

Kijk voor alle uitslagen op de pagina verkiezingsuitslag.

Zitting Gemeentelijk stembureau

Op donderdag 23 november 2023 wordt de uitslag van de stemmingen van de Tweede Kamer verkiezing bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau, in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Tijdens de zitting worden op gemeentelijk niveau de totalen vastgesteld. Ook kan het gemeentelijk stembureau opdracht geven tot een (gedeeltelijke) hertelling van de uitgebrachte stemmen. De stemmen worden dan opnieuw geteld. Ook worden tijdens de zitting de totalen vastgesteld van de stembureaus.

Definitieve uitslagen

Op donderdag 23 november 2023 worden de definitieve uitslagen op partij- en kandidaatsniveau van de Tweede Kamer verkiezing vastgesteld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Verkiezingen. Of neem contact op met Burgerzaken via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.