Peel en Maas InZicht: Consulenten leerplicht

Geplaatst op maandag 23 oktober 2023

In Peel en Maas wonen ongeveer 5.500 leerplichtige kinderen die dagelijks naar school gaan. De consulent leerplicht ziet erop toe dat al deze kinderen naar school gaan omdat elk kind recht heeft op onderwijs. Wat houdt het werk van een consulent leerplicht eigenlijk in? We vroegen het aan Consulenten Leerplicht William Driessen en Reggie Geboers.

In Peel en Maas wonen ongeveer 5.500 leerplichtige kinderen die dagelijks naar school gaan. De consulent leerplicht ziet erop toe dat al deze kinderen naar school gaan omdat elk kind recht heeft op onderwijs. Wat houdt het werk van een consulent leerplicht eigenlijk in? We vroegen het aan Consulenten Leerplicht William Driessen en Reggie Geboers.

William Driessen

Ja de belangrijkste taak voor ons is dat we ons richting op de ontwikkeling van de kinderen. Elk kind heeft recht op ontwikkeling. Dat doen we vanuit verschillende wettelijke kaders. Maar vooral vanuit de overtuiging dat een kind zich moet kunnen ontwikkelen. Daarvoor brengen wij ook verschillende partijen bij elkaar. En die partijen moeten dan ook hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Dat is eigenlijk de start waarmee we beginnen.

We werken dan ook heel graag met verschillende partijen. Moet je bijvoorbeeld denken aan uiteraard de jongeren zelf en z'n ouders. School, bij school zijn veel mensen betrokken. We werken vaak met mensen als de gezinscoach, kan betrokken zijn bij een gezin. Ook de jeugdarts kan daarmee te maken hebben. Daarnaast ook partijen als het Openbaar Ministerie, Politie, bureau Halt als voorbeeld. Ook mensen van bureau Jeugdzorg hebben we contacten mee. Het is een heel divers scala aan ketenpartners wat om het kind betrokken is.

Reggie Geboers

Wij komen in beeld als school melding maakt van verzuim of als ouders vragen hebben over de leerplicht. In sommige gevallen doet een gezinscoach melding van schooluitval. En als een leerplichtig kind niet op een school staat ingeschreven dan krijgen wij daar ook een melding van. En als het nodig is leggen wij een huisbezoek af. Ziekmeldingen hoeven niet gemeld te worden. Als er echter een risico is op uitval, dan is het wel raadzaam om even te overleggen met de consulent leerplicht.

William Driessen

Ja, we hebben natuurlijk de laatste jaren corona achter de rug, maar we zien ook een aantal andere ontwikkelingen in Nederland waar jongeren soms last van hebben. Denk bij wijze van spreken aan thuissituaties die lastiger zijn, echtscheidingen, soms geldzorgen. Betekent dat er meer kinderen uitval hebben op school en dat is zorgelijk.

Wat we zien is bijvoorbeeld dat meer kinderen moeite hebben met de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook leerlingen die een keuze moeten maken voor het Mbo, merk je dat die dat steeds lastiger vinden. En het risico op uitval is dan groot en dat proberen we juist te voorkomen.

In 2022 zijn door de oorlog in de Oekraïne zo’n 400 Oekraïense vluchtelingen naar Peel en Maas gekomen, waarvan ruim 60 kinderen. Ook voor deze kinderen moest een school gevonden worden. De consulenten Leerplicht hadden daarin enkele belangrijke uitdagingen.

We zien er vanuit leerplicht op toe dat deze kinderen allemaal op een school terecht komen. En daar hebben veel collega's binnen de gemeente Peel en Maas hard aan gewerkt, maar ook op alle basisscholen waar deze leerlingen terecht zijn gekomen en ook Taalrijk, waar de voortgezet onderwijs leerlingen op terecht zijn gekomen.

Oekraïense kinderen hebben het lastig gehad met de situatie uiteraard, maar er is ontzettend hard gewerkt om al deze leerlingen op school te krijgen en ik wil ook echt even een compliment maken voor iedereen die zich daar zo voor heeft ingezet. Het was goed om te zien dat al deze kinderen een plek hebben gevonden.

Reggie Geboers

Nou, we staan voor grote uitdagingen. Zorgen dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben ook een plek vinden op een passende school. En we willen ook graag proberen om Mbo'ers, die dreigen uit te vallen, aan boord te houden.

Nou het is afgelopen jaar ontzettend druk geweest en gelukkig zijn we nu weer met voldoende mensen om het werk op te pakken. We gaan de samenwerking met alle betrokken partijen verder intensiveren. En het zou geweldig zijn als we voor elk kind in Peel en Maas een passende opleidingsplek vinden. Daar gaan we samen werk van maken.

Meer weten of heb je een vraag over de leerplicht? Stuur dan een email naar leerplicht@peelenmaas.nl