Peel en Maas InZicht: Contactfunctionaris arbeidsmigranten

Geplaatst op woensdag 18 oktober 2023

Agnieszka Buzala is de nieuwe contactfunctionaris arbeidsmigranten van de gemeente Peel en Maas. Maar wat doet deze contactfunctionaris eigenlijk? We gingen met Agnieszka op bezoek bij de locatie voor arbeidsmigranten bij Wijnen Square Crops in Egchel.

Agnieszka Buzala is de nieuwe contactfunctionaris arbeidsmigranten van de gemeente Peel en Maas. Maar wat doet deze contactfunctionaris eigenlijk? We gingen met Agnieszka op bezoek bij de locatie voor arbeidsmigranten bij Wijnen Square Crops in Egchel.

Agnieszka Buzala

Contactfunctionaris arbeidsmigranten is een hele belangrijke functie binnen de gemeente Peel en Maas. Het is een spil in het netwerk van verschillende partijen die uiteraard met deze doelgroep te maken hebben. Ik werk samen met verschillende uitzendbureaus, met werkgevers, met huisvesters, met zorginstanties, politie, handhaving en uiteraard met de gemeente zelf. Ik probeer verschillende partijen bij elkaar te brengen en te verbinden.

Het werk is zo leuk, omdat ik uiteraard invloed heb, of ik probeer zoveel mogelijk, goed zorgen voor goede beeldvorming van arbeidsmigrant. Dat de arbeidsmigrant zich lekker voelt en goed voelt hier binnen de gemeente Peel en Maas. En dat wij uiteraard, met alle partijen die met arbeidsmigranten te maken hebben, iets moois kunnen maken en verschillende problemen pro-actief kunnen oplossen.

Er zijn ongeveer 1.700 arbeidsmigranten die ingeschreven zijn binnen Peel en Maas. Er zijn ongeveer 4.000 vergunde bedden. Dat zijn ongeveer 75 vergunde locaties. Maar dat zijn vooral de arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven. Wij noemen dat short stayers. Maar behalve deze doelgroep hebben wij, uiteraard zien wij terug in de gemeente Peel en Maas, steeds meer arbeidsmigranten die langer binnen Peel en Maas willen verblijven en zij wonen uiteraard in onze dorpen.

De meeste arbeidsmigranten komen uit Midden- en Oost- Europa. Het grootste aantal komt uit Polen. De aantallen uit Roemenië en Bulgarije nemen toe. In alle sectoren zijn ze werkzaam. Vanuit het verleden, vanuit de geschiedenis, zien wij dat de arbeidsmigranten werken vooral in glastuinbouw en landbouw. Als het voorbeeld asperges.

Maar we zien ook dat het steeds meer mensen werken in verschillende sectoren, zoals in de logistiek, productie, maar ook in de horeca, dienstverlening. En wij denken ook dat het in de toekomst mensen in de zorg werken. Dat heeft wel te maken met de vergrijzing in Nederland. Dat we verwachten dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn.

Om arbeidsmigranten met goede informatievoorziening verder te helpen hun weg te vinden in Nederland, werken Noord-Limburgse gemeenten met een speciale app. Het is een heel belangrijk instrument. Eigenlijk zorgt het voor toegang tot informatie voor arbeidsmigranten. Waar hij informatie kan vinden met betrekking tot onder andere wonen, zorg, maar ook waar hij de taal kan leren. Dus het helpt zeker bij de integratie.

Wil je nou ook arbeidsmigranten huisvesten in Peel en Maas? Of heb je andere vragen over deze internationale werknemers? Neem dan contact op met Agnieszka. Je kunt haar bereiken via het gemeentelijk telefoonnummer of stuur een e-mail naar arbeidsmigranten@peelenmaas.nl.