Peel en Maas InZicht: Riool verstopt, Wat nu

Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2023

Ger Ghielen, Technisch medewerker riolering legt uit waar uw eigen verantwoordelijkheid ligt bij een rioolverstopping, en wanneer de gemeente aan zet is.

Herken je het? Het water in de wasbak loopt niet meer goed weg. Riool verstopt. Ger Ghielen, Technisch medewerker riolering legt uit waar jouw eigen verantwoordelijkheid ligt, en wanneer de gemeente aan zet is.

Op de perceelsgrens kun je eigenlijk bepalen waar het zit. Het gedeelte op gemeente eigendom is verantwoordelijkheid van de gemeente. En het gedeelte wat dan op eigen terrein ligt is verantwoordelijkheid van de perceel eigenaar.

Tegenwoordig maken we op de erfgrens, komt een T-stuk, wordt dat hele erfscheidingsputje omhoog gehaald tot het maaiveld. Daar komt nog een straatpot op, dat is zo'n ijzerputje wat je ook vaak in de trottoirs ziet zitten. En als je die openmaakt kun je zien of er water in dat punt staat. Staat er water in dat punt zit de verstopping op het gemeentegedeelte, staat er geen water in, dan zit de verstopping op het perceel zelf.

In Peel en Maas ligt overal een rioleringsstelsel. Daar doen we jaarlijks onderhoud aan, en van dit stelsel loopt er een aftakking naar elk huis. Zo'n verstopping, als die open is gemaakt, dan kun je een inspectie laten doen in het gedeelte wat verstopt heeft gezeten.

Het gemeentelijk gedeelte, want daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Blijk dat daar wortels in zitten of een ander gebrek is aan het riool, dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen. Dat kun je door middel van een formulier op de site. Hoef je gewoon in te vullen en dan hebben we alle gegevens en dan krijg je daar bericht over. Dan wordt dat beoordeeld. Er is altijd bewijs nodig.

Twijfel je waar de verstopping zit, neem dan contact op met de gemeente via 077 306 6666. We hebben hier een 24/7-dienst voor.

In het buitengebied hebben we drukriool. En met een drukriool kun je het beste direct de gemeente bellen. Gaan we eerst kijken of zo'n pompgemaal of die op storing staat. Staat die niet op storing, dan geldt hetzelfde verhaal moet u op uw eigen terrein kijken. Staat die op storing, dan lossen we het op en dan meestal is de verstopping voorbij.

Op www.peelenmaas.nl kun je het allemaal nog eens teruglezen. Vul daarvoor het zoekwoord rioolverstopping in.