Peel en Maas InZicht: Financiële cyclus

Geplaatst op donderdag 28 september 2023

Misschien leest u er wel eens over in de krant of ziet u het op tv. De begroting is vastgesteld of de jaarrekening is behandeld door de gemeenteraad. Maar wat houdt dit nou precies in? Adviseur planning en control John Mulder legt het uit.

Misschien lees je er wel eens over in de krant of zie je het op tv: de begroting is vastgesteld of de jaarrekening is behandeld door de gemeenteraad. Maar wat houdt dit nou precies in? Adviseur planning en control John Mulder legt het uit.

Even voor het idee, het gaat om ongeveer 115 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven die elk jaar zeg maar door de exploitatie heen gaan.

Eigenlijk beginnen we al met een Kadernota waarin we een vooruitblik maken voor het komende jaar. Dat doen we ergens al in april van het jaar ervoor. Dan worden bij de teams, wordt gevraagd, welke ontwikkelingen zie je, welke zaken moeten we gaan oppakken. Welke zaken zijn wettelijk verplicht. Dus er zijn ook dingen die we gewoon moeten doen. En dat proberen we allemaal in kaart te brengen. En daar een financieel kostenplaatje aan vast te hangen. En daar maken we een Kadernota van.

Die komt in juli ongeveer in de gemeenteraad. En daar staat eigenlijk in hoofdlijnen in wat we voor het volgende jaar verwachten aan inkomsten en uitgaven. Wat we precies willen gaan doen. Welke investeringen we verwachten. Dus allemaal dat soort zaken nemen we in die Kadernota op. Gemeenteraad die debatteert daarover en vind daar iets van. En uiteindelijk maken we die Kadernota. Als basis gebruiken we die om de begroting uiteindelijk vast te stellen.

In de zomerperiode wordt de begroting opgesteld. Dat wordt de definitieve lijst van investeringen. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de wegen, de riolering, of waar komen nieuwe speeltoestellen, allemaal zaken die in de begroting staan.

In november wordt die door de gemeenteraad behandelt. De gemeenteraad kan er nog aanpassingen op doen. Dat doen ze via moties en amendementen. Dus dat ze zeggen nou een beetje meer van dit, een beetje minder van dat. Deze investering wel, die investering niet. Nouja, dat soort zaken worden uiteindelijk nog door de gemeenteraad beslist.

En dan ligt er als het goed is ergens rond 15 november ligt er een definitieve begroting. Die ons eigenlijk precies vertelt van wat we het jaar erna gaan doen. Qua financiën, maar ook qua uitvoering. Dus daar ligt dan vast wat we uiteindelijk aan werkzaamheden gaan oppakken.

Nou dan merk je natuurlijk gaande weg het jaar wel dat al het geen dat we bedacht hebben niet altijd precies conform wat er gebeurd kan worden uitgevoerd of opgepakt. Er komen nieuwe dingen op ons pad. Sommige dingen worden duurder, sommige dingen worden goedkoper. Er zijn dus een aantal mutaties, je moet bijstellen.

Daarvoor hebben we 2 bijstellingsrapportages in de loop van het jaar. Waarin eigenlijk zowel inhoudelijk kan worden gezegd van nouja, we hebben gezegd dat we dit zouden doen, maar we zien door allerlei omstandigheden dat dat niet lukt. Eigenlijk moeten we dat gaan doen. Maar ook financieel. Dus we dachten dat iets 100.000 euro kostte, maar het kost er nu 120.000 euro. Of andersom, inkomsten die we verwachten die meer of die minder worden. Dat soort zaken worden allemaal in bijstellingsrapportages samengevoegd.

Eentje net voor de vakantie en eentje ergens oktober/november. Waarin we de gemeenteraad vragen van nouja jullie hebben een begroting vastgesteld, maar we zien dat daar nog wat aanpassingen op nodig zijn. Dit is wat wij voorstellen om bij te stellen. De gemeenteraad bepaalt dus uiteindelijk waar het geld aan wordt uitgegeven.

Als het jaar erop zit volgt de jaarrekening. We hebben die bijstellingsrapportages gehad en op een gegeven moment eindigt dat jaar natuurlijk. En dan is het tijd om de verantwoording over dat jaar te gaan opstellen. Dat doen we door middel van de jaarstukken.

Dat is beleidsmatig zit daarin het jaarverslag, daarin schrijven we op wat we in de begroting hadden gedacht wat we zouden doen. Hebben we dat ook gedaan, hebben we bereikt wat we wilden bereiken. Dus dat is meer inhoudelijk in die jaarstukken. Maar ook het financiële stuk, van nouja hebben we dan ook uitgegeven wat we verwachten wat we zouden uitgeven.

En uiteindelijk is het dat aan de gemeenteraad om de jaarrekening ook vast te stellen. En dan heb je eigenlijk het jaar rond. Maar zijn we in de tussentijd alweer lang bezig met het volgende jaar en met de bijstellingsrapportage van het lopende. Dus het blijft continue een doorlopende cyclus.

En zo blijf je dus als gemeente in control. Wil je nou meer weten over de begroting, de jaarrekening, de voorjaarsnota of de bijstellingsrapportages? Kijk dan op onze website www.peelenmaas.nl