Peel en Maas InZicht: Stogger

Geplaatst op dinsdag 12 september 2023

Dat techniek en natuur prima samengaan, bewijst het gebied Stogger  op de grens van Helden en Panningen. Stogger is een overstortlocatie van het rioolstelsel rondom Soeterbeek en Pratwinkel. En is nu ook een natuurgebied waar dieren en planten de ruimte krijgen. We gingen op pad met Angela Hellebrand, adviseur Infrastructuur.

Dat techniek en natuur prima samengaan, bewijst het gebied Stogger  op de grens van Helden en Panningen. Stogger is een overstortlocatie van het rioolstelsel rondom Soeterbeek en Pratwinkel. En is nu ook een natuurgebied waar dieren en planten de ruimte krijgen. We gingen op pad met Angela Hellebrand, adviseur Infrastructuur.

We staan hier op de Stogger. Dat is een overstortlocatie van ons rioolsysteem. Maar als je om je heen kijkt, denk je van nou dat is niet zo. Het is een stukje natuur. Natuur beleven. Maar we hebben hier getracht om een technische oplossing een natuurlijke omgeving te geven. En daar hebben we dus heel veel aandacht, zoals jullie kunnen zien, voor natuur, voor de beestjes  en we hopen dat dat een kwaliteitsbijdrage voor de omgeving is en voor de mensen.

Mooie is wel, dat je bijvoorbeeld zoals hier, zie je dus een poeltje, dat is grondwater wat je hier ziet. En doordat we hier deze verlaging nu hebben gemaakt hebben de dieren water ook in tijden van droogte, de natuur kan zich hier veel beter ontwikkelen.

Want ja, doordat wij steeds meer regenwater afkoppelen, zouden de overstortlocaties minder hoeven over te storten en dan heb je deze vlaktes liggen. Wat doe je daarmee? Nou ja, wij hebben getracht om dat weer een natuurlijke invulling in ieder geval te geven. Als het niet nodig is voor over te storten.

Een overstortlocatie is het einde van een rioolstelsel. Als er nou heel veel regenwater valt, dan kan ons rioolstelsel het niet aan. En dat moet weer ergens naar toe.  En dat storten wij over op oppervlaktewater zoals een beek, de Kwistbeek is het dan hier. En omdat wij dat niet meer zo vervuilen mogen hebben wij dus allerlei oplossingen moeten bedenken, voordat het water dus op de Kwistbeek komt.

En een overstort locatie bestaat uit een bergbezinkbassin en in dit geval ook nog een keer met ruimte om nog meer op te vangen en te verschonen.  Daar komt het gemengd rioolwater uit. Dan stroomt het hier dit gebied in  en het kan verder nog het gebied in voor dat het dus op oppervlaktewater komt. Doordat het dus gaat stromen en tot stilstand gebracht wordt blijft het vuil hier achter.

Ondergronds heb je dus hier systemen die het weer terugnemen, in het rioolstelsel terugbrengen en dan naar de rioolwaterzuivering afvoeren. Hier heb je bijvoorbeeld een put, teveel aan water kan hier weer terugstromen. Terug naar de bak via een ondergrondsysteem, om dan bij de rioolzuivering weer terecht te komen.

Nou we hebben dit gebied klimaat adaptief en biodivers ingericht en we hebben getracht om een aangenaam leefklimaat voor zowel mens als dier te creëren. Biodivers wil zeggen dat we verschillende soorten planten hebben gedaan, ook rekening houdend met klimaatadaptatie, oftewel met hitte en droogte.

Als je hier een beetje om je heen kijkt, dan zie je bijen, dit zijn tamme bijen. We hebben daarachter een muur gemaakt voor wilde bijen. Er is nog een imker hier bezig met bijen in het gebied. We hebben hier plukhagen staan waar de mensen dus hun fruit kunnen plukken. Ook met plukbomen.

We hebben hier een inwoner, die is heel erg betrokken bij het gebied, vind het fantastisch, die helpt mee in het onderhoud. En zo hebben we een plek gecreëerd waar het beleven is, waar het mooi vertoeven is en dat van ons is.  Dat hebben we getracht te creëren hier.  En maar mijn idee is dat wel goed gelukt.

Dat is 'natuurlijk genieten' in Stogger. Kom gerust eens kijken!