Een opgeruimd Buitengebied

Geplaatst op woensdag 23 augustus 2023

In Peel en Maas kunt u genieten van de landelijke omgeving met rust en ruimte en dat moet zo blijven. Aspergegilde Limburg,  LLTB, Peel en Maas Schoon en gemeente hebben de handen ineen geslagen om plastic dat gebruikt wordt bij de teelt van diverse gewassen netjes op te slaan en zeker ook weg te halen als de teelt afgerond is.

7 jaar geleden zijn voor het eerst samen spelregels opgesteld voor het opslaan van plastic. Dat is door agrariërs goed opgepakt. In de loop van de tijd heeft niet iedereen de regels meer helder. Daarom vragen we daar wederom aandacht voor.

Gebruik van Plastic

Voor agrariërs zorgt het gebruik van plastic en folie voor innovatie en het is van economische betekenis. Dankzij het gebruik van de folie kan asperges vroeger in het jaar geoogst worden. Het gebruik van de folie zorgt voor vocht-, warmte- en onkruidregulering. Maar bijvoorbeeld ook voor de bescherming van hooibalen wordt plastic gebruikt. De opslag van dit plastic heeft Aspergegilde Limburg, de LLTB, Peel en Maas schoon en de gemeente bij elkaar gebracht.  Aan de ene kant is er het agrarisch belang, aan de andere kant zien alle partijen de invloed die de opslag kan hebben op het buitengebied.

Oplossing

Samen met agrariërs is nagedacht over de opslag van dit plastic en de kwaliteit en de beleving van ons buitengebied. De opbrengst is verwoord in een aantal spelregels voor een nette opslag. Agrariërs die aangesloten zijn bij LLTB en Aspergegilde Limburg krijgen hier meer informatie over.

Door samen te werken is er ruimte voor ontwikkeling met oog voor kwaliteit. Zo houden we een fraai buitengebied dat iedereen kan beleven.

Spelregels opslag plastic folie op landbouwgrond

  1. De opslag van folie op de akkers betreft alleen folie die op het betreffende perceel is gebruikt en mag ook alleen op datzelfde perceel worden opgeslagen of op de eigen bedrijfslocatie.
  2. De opslag van folie op aangrenzende (bos)percelen/bermen is niet toegestaan.
  3. De opslag van folie moet gegroepeerd plaatsvinden (dus geen folie of rollen verspreid over het perceel).
  4. De folieopslag moet worden afgedekt met een zeil, folie en/of net dat is voorzien van een camouflerende kleur (groen, zwart, bruin of een samenstelling van deze kleuren) dat strak is aangebracht en vastgebonden zodat dit niet los kan raken.
  5. Voor opslag van folie direct langs de weg of een fietsroute geldt dat deze niet gestapeld mag worden.
  6. Voor de opslag van folie elders op het perceel mag de folie in twee lagen op elkaar worden gestapeld.
  7. Andere zaken die te maken hebben met het gebruik van folie (zoals folieresten, overtollig bevestigingsmateriaal) dienen te allen tijde te worden verwijderd van het betreffende perceel waarop dit is toegepast.  
  8. Overige opslag op agrarische percelen en bospercelen zijn niet toegestaan.
  9. Als de teelt, waarvoor de folie nodig was, is beëindigd  moet deze direct van het perceel worden verwijderd.