Geef uw mening over veiligheid in uw buurt

Geplaatst op donderdag 10 augustus 2023

Tussen 15 en 18 augustus 2023 ontvangen ongeveer 1.000 inwoners van 15 jaar en ouder uit de gemeente Peel en Maas een brief over de Veiligheidsmonitor. Zij worden willekeurig geselecteerd.

In de brief zit een link naar een website en een unieke code om aan het onderzoek mee te doen. Vanwege de vakantie ontvangen dezelfde inwoners in september nog 2 keer een herinneringsbrief. U herkent de brieven aan de logo’s van het CBS en onderzoeksbureau I&O Research.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het maken van beter beleid voor veiligere buurten. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek.

Enkele vragen uit de veiligheidsmonitor

  • Ervaart u hinder van buren of rondhangende jongeren?
  • Is er bij u wel eens ingebroken?
  • Hoe tevreden bent u over het contact met de politie of de gemeente?

Meer informatie

Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsmonitor.