Werkzaamheden overstortlocatie Stogger afgerond: genieten van de natuur

Geplaatst op woensdag 2 augustus 2023

De laatste werkzaamheden aan de nieuwe inrichting van overstortlocatie Stogger zijn afgerond. Sinds januari 2023 is gewerkt aan een beleefgebied voor plant, dier en mens.  

In het gebied Stogger ligt een overstortlocatie van het rioolstelsel. Door het aanbrengen van bergbezinkbassins is de inhoud van het riool vergroot. Daarmee beperken we (water)overlast rond Soeterbeek en Pratwinkel bij hevige of langdurige buien. Grote hoeveelheden water worden beter opgevangen in het rioleringssysteem. De bergbezinkbassins zorgen er ook voor dat vervuild water uit het riool minder snel in open water komt.

Natuurlijk genieten

Ook het gebied rondom de bergbezinkbassins is aangepakt. Door bloem- en kruidenrijke mengsels te zaaien bloeien er straks verschillende bloemen en kruiden op de droge stukken. Daarmee verbetert het leefgebied van vogels en insecten. Ook de geplaatste bijen- en insectenhotels en de zwaluwwand dragen hieraan bij.

“Stogger is een mooi voorbeeld van hoe we een technische oplossing inpassen in een meer biodiverse omgeving. Hiermee verbeteren we op een mooie en goede manier de leefwereld voor mens en dier. En dat terwijl we ook bijdragen aan het omgaan met de gevolgen van een veranderend klimaat”, aldus wethouder Erik Nijssen.

Aangenaam wandelen

Naast het verbeteren van het leefgebied voor dieren en planten, is Stogger ook een aangenaam wandelgebied. Er staan op verschillende plekken rustbankjes en er zijn plukbomen en -hagen waar iedereen van mag plukken. Voor onderhoud van het gebied worden schapen ingezet. Ook dat draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Doordat schapen selecteren wat ze eten, krijgen minder dominante planten de ruimte om te groeien. Daarmee neemt de aanwezigheid van verschillende bloemen en planten toe. Informatieborden in het gebied geven meer uitleg over de opzet van Stogger.

Lees meer over Beleefgebied Stogger op de pagina Klimaat.