Vervolgstappen centrumplan Panningen

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

In maart 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de herontwikkeling van het gedeelte van het centrum van Panningen tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie. De raad heeft gekozen voor de variant zonder woningsloop.

Deze variant wordt verder uitgewerkt. Dat gebeurt in samenspraak met alle betrokkenen. Eerst wordt een voorlopig ontwerp opgesteld en daarna een definitief ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp beslist de gemeenteraad of het plan wordt uitgevoerd.

Meedenken 

De afgelopen periode hebben we in beeld gebracht hoe we het project het beste een vervolg kunnen geven. Na de zomervakantie worden de volgende stappen gezet. Dan kan iedereen die wil meedenken over dit plan. Bijvoorbeeld over verkeer, parkeren, groen, bestrating en maatregelen die we kunnen nemen om het gebied aan te passen aan de klimaatverandering.

U kunt na de zomervakantie via internet uw inbreng leveren of tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 6 september 2023. De aankondiging van deze bijeenkomst volgt in augustus 2023. De reacties die we ontvangen, worden waar het kan verwerkt in het voorlopig ontwerp. Ook daarna is er nog afstemming met betrokken partijen.

Verkeersproeven

Voordat het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie opnieuw wordt ingericht, worden enkele verkeersproeven gehouden. Hierbij wordt bijvoorbeeld tijdelijk een straat in één richting afgesloten, om de effecten hiervan te ervaren. De uitkomsten van deze proeven worden ook meegenomen in het ontwerp voor het gebied. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen in het omgeving.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Centrumplan Panningen. Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Willy Schers via 077 306 6666 of e-mail willy.schers@peelenmaas.nl.