Peel en Maas sluit bewogen jaar af met positief saldo

Geplaatst op woensdag 28 juni 2023

2022 was een jaar met ups en downs. Het jaar begon met een lockdown en snel daarna brak de oorlog in Oekraïne uit, met de opvang van vluchtelingen en sterke prijsstijgingen tot gevolg. Aan de andere kant gebeurden er ook veel mooie dingen in Peel en Maas. Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen gingen aan de slag met plannen, en in de dorpen ontstonden mooie initiatieven en dorpsvisies. Er vonden ook weer evenementen plaats, met als hoogtepunt een prachtig OLS in Meijel.

'De inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen in Peel en Maas hebben ook in 2022 weer enorme veerkracht getoond. Dat verdient een groot compliment. Dankjewel voor jullie inzet en constructieve samenwerking,' zo schrijft het college van burgemeester en wethouders in de jaarstukken 2022. Hiermee blikt de gemeente terug op het afgelopen jaar.

Door de sterke prijsstijgingen was het voor veel mensen geen gemakkelijk jaar. Om te voorkomen dat huishoudens in de problemen kwamen, heeft de gemeente namens het Rijk een energietoeslag uitgekeerd en een gratis energiebox verstrekt voor energiebesparing in huis.

Wonen en goede voorzieningen

In 2022 zijn er in Peel en Maas 140 nieuwe woningen opgeleverd. Het bouwtempo dat enkele jaren geleden is ingezet, blijft hiermee op peil. Er wordt ingezet op nieuwbouw, het ombouwen van leegstaande gebouwen naar woningen en (pre)mantelzorgwoningen. In 2022 is een regeling gemaakt die woning- en kavelsplitsing mogelijk maakt, waarmee er extra woonmogelijkheden zijn ontstaan. In 2022 opende het nieuwe kindcentrum Natuurtalent in Helden en kwam er een 2e tijdelijke locatie voor het Agora onderwijs. De ontwikkeling van Pius Park krijgt steeds meer vorm en er zijn plannen in de maak zijn voor de sporthal in Maasbree.

Energie en klimaat

Op het gebied van duurzaamheid zijn er in 2022 mooie stappen gezet. WoonWijzerWinkel Limburg deed zijn intrede in Peel en Maas, met online advies en een infopunt in het Huis van de Gemeente. Ook opende het Energie Adviescentrum in Panningen. Voor het Agroproject in Grashoek en voor het initiatief Warmte-Koude Panningen werd een mooie subsidiebijdrage binnengehaald. Ook is een begin gemaakt met het planten van bomen vanuit het 7.319-Bomenplan en zijn er weer flink wat daken afgekoppeld van de riolering.

Toekomstbestendig buitengebied

De veranderingen in het buitengebied zijn in volle gang: 9 ondernemingen hebben deelgenomen aan de Saneringsregeling varkenshouderij en er is een veegbestemmingsplan gemaakt waarmee in één klap 38 locaties kunnen worden omgezet van een intensieve veehouderij naar een andere bestemming. Aan de andere kant probeert de gemeente ondernemers die door willen gaan met hun bedrijf ook perspectief te bieden. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Sterk financiële huishouding

In 2022 gingen de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college aan de slag. Zij konden verder bouwen op een stevig financieel fundament. Hierdoor kunnen de gemeentelijke belastingen voor de inwoners en ondernemers laag blijven en kan er geïnvesteerd worden in goede plannen. Op financieel gebied sluit Peel en Maas het jaar af met een positief saldo van bijna 8 miljoen euro. Dit komt met name door hogere inkomsten van het Rijk, lagere kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en meevallers in de uitgaven voor Wmo en Jeugd. Met dit positieve saldo behoudt Peel en Maas een stevig fundament en ligt er een sterke basis voor de komende jaren.

De jaarstukken 2022 worden door de gemeenteraad behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 4 juli 2023. U vindt de jaarstukken op de agenda van deze raadsvergadering.