Peel en Maas InZicht: Lintjesregen, van aanvragen tot opspelden

Geplaatst op vrijdag 21 april 2023

Elk jaar worden er in Peel en Maas koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Hier gaat een flinke voorbereiding aan vooraf waar heel wat bij komt kijken. Sabine Smits neemt ons mee op de weg tussen aanvragen en opspelden.

Elk jaar worden er in Peel en Maas koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Hier gaat een flinke voorbereiding aan vooraf waar heel wat bij komt kijken. Sabine Smits neemt ons mee op de weg tussen aanvragen en opspelden.

De koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt in de gemeente Peel en Maas tijdens de lintjesregen en tijdens de bijzondere gelegenheden. De bijzondere gelegenheden is sporadisch en elk jaar komt de lintjesregen terug.

Ik adviseer altijd de mensen om eerst met mij contact op te nemen. Stuur me een mailtje via kabinet@peelenmaas.nl of neem even telefonisch contact met mij op. Dan spreken we alvast het een en ander door, dan krijg ik een goed beeld over de persoon
en kan ik al een grove inschatting maken of deze persoon in aanmerking kan komen voor
een koninklijke onderscheiding.

Vervolgens gaan we dan het proces volgen en gaan we aan de slag met het voorstelformulier. Er gaat een heel proces aan vooraf. We vullen het voorstelformulier in inderdaad. Met die informatie ga ik naar de burgemeester. De burgemeester maakt hier een advies over, dat advies gaat naar de provincie.

De gouverneur, de commissaris van de koning schrijft ook een advies. Samen met het advies van de burgemeester gaat dit naar de kanselarij. Bij de kanselarij toetsen ze wederom weer dit voorstel en het kapittel daar brengt ook een advies uit. Dit gaat weer naar het ministerie toe. De minister beslist uiteindelijk of de kandidaat wordt voorgedragen en legt het besluit neer bij de koning om te ondertekenen.

De initiatiefnemer is natuurlijk de eerste contactpersoon voor mij. Die persoon kan dit niet zelf doen of alleen doen, deze heeft meerdere partijen nodig. Dus gezien de verenigingen, organisaties, een bestuurslid bijvoorbeeld, zij dienen ook een ondersteuners brief in. Zij bevestigen eigenlijk wat de persoon voor hun vereniging betekent.

De kunst zit hem natuurlijk in om zo min mogelijk personen in dit proces te betrekken. Want het is een heel vertrouwelijk proces en het moet geheim blijven. Dus hoe meer personen hier vanaf weten, hoe groter de kans is dat dat voor de uitreiking uitlekt. Dus ik adviseer altijd, kijk goed om je heen, wie heb je echt nodig en richt je tot die personen. En zo komen we tot een mooi voorstel.

En wie dit jaar een lintje krijgt, dat houden we voorlopig nog even binnenskamers.

Ken jij iemand die een koninklijke onderscheiding verdient? Neem dan contact op met Sabine.