Agenda raadsvergadering dinsdag 21 maart 2023

Geplaatst op vrijdag 17 maart 2023

Op dinsdag 21 maart 2023 om 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente. 

Agenda

Bekijk de agenda van de raadsvergadering. 

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

 • Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
 • Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 januari 2023
 • Ingekomen stukken
 • Regio Noord-Limburg, 4e envelop Investeringsagenda
 • Ophogen lopende kredieten infrastructurele werken
 • Uitkeringsaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming diverse plannen
 • Vaststellen 'bestemmingsplan aanpassing Baarloseweg 45b, Helden'
 • Vaststellen 'Ontwikkeling Ruimte voor Ruimte woning Berkenheg 7a, Meijel'
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Maasbreeseweg 55/57 Helden'
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Lorbaan 46 Grashoek', wijziging bestemming Agrarisch- Intensieve veehouderij naar Agrarisch - Grondgebonden met een hondentrainingscentrum 
 • Vaststellen 'bestemmingsplan Donk 2a Kessel', wijziging van Agrarisch Intensieve veehouderij naar Agrarisch verwant bedrijf en aanduiding wettelijke plattelandswoning
 • Kaderstelling Kunst en Cultuur – onderdeel Erfgoed
 • Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen
 • Vaststellen bestemmingsplan '4 woningen aan de Napoleonsbaan Noord te Baarlo'
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Horsten 15 Baarlo', wijzigen bestemming van glastuinbouwbedrijf naar een bedrijf niet agrarisch verwant
 • Initiatiefvoorstel - Bijdrage GIRO 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië
 • Vaststelling eindafrekening fractieondersteuning 2022
 • Aanwijzing Presidium gemeente Peel en Maas als bijzondere commissie
 • Wijziging Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 en Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022
 • Vaststelling controleprotocol en normenkader ten behoeve van jaarstukken 2022

Op dinsdag 21 maart is er weer een raadsvergadering in het Huis van de Gemeente. Er staan 8 hamerstukken op de agenda, die door de gemeenteraad niet meer besproken worden. Bijvoorbeeld het extra geld dat gevraagd wordt om stijgende kosten van infrastructurele werken te kunnen betalen. Ook enkele bestemmingsplannen zijn een hamerstuk.

De gemeenteraad gaat zich nog wel buigen over onder meer de kaderstelling Erfgoed en de herontwikkeling van het deelgebied postkantoor - Raadhuisplein in Panningen. Vooral dit laatste onderwerp riep veel vragen op tijdens de commissievergadering van 7 maart.

Vanaf 19.30 uur kan iedereen de raadsvergadering live bijwonen in het Huis van de Gemeente. Of kijk de live uitzending.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot uiterlijk dinsdag 21 maart 2023, 11.30 uur. Telefonisch via 077 306 6666 of via e-mail griffie@peelenmaas.nl

Online 

U kunt de raadsvergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.