Voert u het gesprek met uw kind over wapens, drugs en criminaliteit?

Geplaatst op donderdag 26 januari 2023

Dat ouders het op enig moment met hun kind moeten hebben over de ‘bloemetjes en de bijtjes’, is algemeen bekend. Maar voert u als ouder ook een gesprek met uw kind over messen, plantjes en pilletjes?

Steeds meer jongeren worden op steeds jongere leeftijd geronseld voor criminele activiteiten. Denk hierbij aan het wegbrengen van een pakketje, op de uitkijk staan of een bankpas uitlenen. Het is belangrijk dat ouders of verzorgers met hun kind het gesprek voeren over deze thema’s. Als ouders open het gesprek hierover aan gaan, zullen kinderen mogelijk sneller om hulp vragen als ze hiermee in aanraking komen.

Het gesprek aan gaan

Op de website van Crimitalk vindt u 40 stellingen en vragen om te bespreken met uw kind. Crimitalk.nl is een gesprekstool die zowel online als offline, als set kaarten, verkrijgbaar is en die het makkelijker maakt voor ouders om met hun kind over criminaliteit, drugs en wapens te praten. Op het platform vindt u veel informatie over drugs, wapens en criminaliteit. Ook kunt u er terecht bij hulppartners.

RIEC Limburg

Crimitalk.nl is ontwikkeld door het RIEC Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en provincie. Het RIEC ondersteunt haar partners in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van jeugdige ondermijning in Limburg is nodig: uit onderzoek werd een verontrustende stijging geconstateerd van het aantal jonge minderjarigen dat betrokken is bij ernstige drugscriminaliteit. Ook is er sprake van verharding, wat zich uit in ernstiger geweld en wapengebruik op jongere leeftijd.