Bijeenkomst erfgoed Peel en Maas maandag 6 februari 2023

Geplaatst op donderdag 19 januari 2023

Op maandag 6 februari 2023 is een bijeenkomst over het erfgoed in de gemeente Peel en Maas van 19.00 uur tot 21.00 uur in Kerkeböske in Helden.

De ontwikkeling van een erfgoedbeleid en daarmee de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed is in volle gang. Op 10 oktober 2022 hielden we een eerste bijeenkomst en in november kwam hierop een vervolg tijdens inloopmomenten in de kernen. In deze bijeenkomsten kregen we waardevolle informatie van betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Op basis hiervan is er een groslijst opgesteld voor de bescherming van ons cultuurhistorisch erfgoed. De objecten op deze lijst worden getoetst aan de hand van de richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Presentatie van de conceptlijst

Op maandagavond 6 februari 2023 presenteren wij u graag de conceptversie van deze groslijst. Ook geven we dan een aantal voorbeelden voor de verdeling op basis van de waarde categorieën. U kunt tijdens deze bijeenkomst meedenken hierover. De informatie die we tijdens deze avond ophalen, wordt meegenomen bij de uitwerking van de bescherming van het cultureel erfgoed in onze gemeente.

Meedenken kan ook online

Binnenkort kunt u ook online uw mening geven over erfgoed in Peel en Maas. Dit kan vanaf 19 januari 2023 via doemee.peelenmaas.nl. Op deze website plaatsen we ook de ontwikkelingen rondom het erfgoedbeleid.

Stuur een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl om u aan te melden voor de bijeenkomst op 6 februari 2023.