Peel en Maas InZicht: In Egchel staat een huis

Geplaatst op maandag 16 januari 2023

We kennen veel uitdagingen op het gebied van wonen. Dan gaat het niet alleen om het stapelen van stenen maar ook over zaken als duurzaamheid, nieuwe of andere woonvormen en combinaties van wonen en zorg.

Loes Nellen is adviseur wonen bij de gemeente. Samen met haar collega’s brengt ze vraag en aanbod van wonen zo goed mogelijk met elkaar in balans. Hiervoor gaat ze in gesprek met grond- en pandeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen die plannen of ideeën hebben voor het realiseren van nieuwe woningen of woonvormen.

We kennen veel uitdagingen op het gebied van wonen. Dan gaat het niet alleen om het stapelen van stenen maar ook over zaken als duurzaamheid, nieuwe of andere woonvormen en combinaties van wonen en zorg.

Loes Nellen is adviseur wonen bij de gemeente. Samen met haar collega’s brengt ze vraag en aanbod van wonen zo goed mogelijk met elkaar in balans. Hiervoor gaat ze in gesprek met grond- en pandeigenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen die plannen of ideeën hebben voor het realiseren van nieuwe woningen of woonvormen.

Loes Nellen: Als woonondersteuner ben ik aanspreekpunt namens de gemeente voor initiatieven op het gebied van wonen. Vaak ook het wonen en zorg. Als mensen ideeën hebben over een nieuwe woonvormen of het idee hebben ik zou graag iets willen rondom het thema wonen, dan maken we een afspraak en gaan we in gesprek.

Een goed voorbeeld is het idee van Mariet en Michel Ebisch. Zij realiseerden een bijzonder huis in het mooie Egchel. We gingen met Loes op bezoek bij Mariet en Michel. Samen met hun schoonzoon, dochter en kleinkinderen in hun droomhuis wonen.

Mariet Ebisch: Een aantal jaren geleden kwam onze oudste dochter met haar man, vragen aan ons of wij het misschien leuk zouden vinden om samen met hun een huis te gaan bouwen waar we dus met 2 gezinnen in zouden gaan wonen. Die vraag overviel ons eigenlijk wel een beetje, want dat was nou niet iets waar we zelf al zo lang over hadden nagedacht of zo. Maar dat zijn we dus daarna wel gaan doen en na beraad hebben we besloten om samen te gaan kijken of dat we dat zouden kunnen realiseren. Dus met 2 gezinnen in 1 huis gaan wonen.

Mariet Ebisch: Het heeft wel wat voeten in aarde gehad, want dan wil je natuurlijk wel gaan kijken in welk dorp wil je gaan wonen en we woonden allebei in Egchel. We wilden daar ook graag blijven wonen. Dan moet je dus gaan kijken, is er ergens een stuk grond te koop waar je dat initiatief op zou kunnen realiseren. En eigenlijk was er maar 1 stuk, en dat is het stuk waar we nu op wonen. Dus we zijn toen gaan informeren bij de gemeente of dat mogelijk was.

Mariet Ebisch: Dat bleek niet te kunnen want het was een perceel waar wel een nieuwbouwwoning op gebouwd mocht worden, maar voor 1 huis voor 1 gezin. Dus dat was een beetje een domper, terwijl wij voor onszelf wel het idee hadden dat helemaal van deze tijd is. We hebben het steeds over participatiesamenleving, mensen die ouder worden, die zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, wat ook niet altijd makkelijk is. Dus wij dachten, het zou geen problemen op moeten leveren. Maar regelgeving was toch een beetje lastig.

Loes Nellen: Van een heel pril idee naar toch door wat vragen en om daar het gesprek over te voeren, naar toch een wat concreter plan, daar helpt het heel erg dat er 1 aanspreekpunt is bij de gemeente en dat je dus samen na kan denken over wat is dan een goeie weg om te gaan. Uiteindelijk blijft het het initiatief van de inwoner zelf met een goed idee komt. Maar daar waar we kunnen faciliteren denken we graag mee.

Mariet Ebisch: Uiteindelijk zitten we hier. Het is een groot perceel, we hebben veel ruimte om het huis, we hebben duurzaam gebouwd. Met name voor ons natuurlijk ook levensloopbestendig, want dat is natuurlijk we het doel. En de kinderen dichtbij en we helpen mekaar. Nu zijn onze kleinkinderen nog jonger, die zijn 13, 11 en 8. En opa en oma wonen dichtbij als er eens wordt opgepast moet worden, bijvoorbeeld als de ouders niet thuis zijn. En we hopen dat naar de toekomst toe, als wij misschien hier en daar wat hulp nodig hebben, dat we dan bij hun aan kunnen kloppen.

Mariet Ebisch: Dit is de tussendeur waar ik het over had op de bovenverdieping. Die kunnen wij open maken en dan komen we in het huis van onze dochter waar we dan op de bovenverdieping zijn op de slaapkamers van onze kleinkinderen.

Loes Nellen: We zijn heel blij dat mensen het heft in eigen handen nemen en vast anticiperen op een situatie waarbij, Mariet zegt het al net, ze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er steeds minder personeel is in de zorg en het zorgen voor elkaar een steeds grotere belangrijkere vorm is. We hebben elkaar nodig en als dat op deze manier, in deze setting opgelost kan worden zijn we daar heel blij mee. Dat mensen dat zelf initiëren en we bieden daarin dus ook steeds meer mogelijkheden aan mensen om daar ook een vorm in te zoeken die past.