Begroting 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad

Geplaatst op woensdag 9 november 2022

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 8 november 2022 de begroting voor 2023 behandeld. De begroting is door de raad unaniem vastgesteld. Dit betekent dat alle raadsleden ermee hebben ingestemd.

De begroting is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. In de begroting wordt aangegeven wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn en ook wat de hoogte is van de gemeentelijke belastingen, zoals de ozb en de kosten voor riool en afval.

Begroting in één oogopslag

De ‘Begroting in één oogopslag’ geeft u een beeld van de kosten die u in 2023 betaalt voor ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ook wordt aangegeven waar de inkomsten van de gemeente vandaan komen en op welke thema’s het geld wordt uitgegeven. Verder is weergegeven waar de gemeente (extra) in wil investeren in 2023 en de jaren daarna.

8 Moties aangenomen

Tijdens de behandeling van de begroting zijn er door de raadsfracties moties ingebracht. Met een motie kan een partij – of meerdere partijen samen – een oproep op verzoek doen aan het college om bepaalde zaken op te pakken of meer aandacht te geven. De gemeenteraad stemt vervolgens of de motie wordt aangenomen (meeste stemmen voor) of verworpen (meeste stemmen tegen).

Er zijn 8 moties aangenomen:

  1. Onderzoek naar meer en bredere preventie mentale gezondheid bij jongeren
  2. Verkeersmaatregelen op de Kesselseweg en het Mariaplein in Helden
  3. Regelingen voor ‘grip op geld’ breder onder de aandacht brengen
  4. In kaart brengen waar in Peel en Maas voetpaden volledig ontbreken of plotseling ophouden
  5. Een speelplek voor alle kinderen, met en zonder beperking
  6. Een plan de campagne voor het herstel, behoud en vergroting van de biodiversiteit
  7. Bouwplannen op herontwikkelingslocaties ruim baan geven
  8. Een aanvraagstop voor huisvesting van arbeidsmigranten, in afwachting van een evaluatie van het beleid huisvesting arbeidsmigranten.

Volledige begroting en moties

De Begroting 2023 en de documenten die daar bij horen, vindt u op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2022. Daar vindt u ook een overzicht van de moties die zijn behandeld.