Betaalbaar wonen in oude Rabobank Panningen

Geplaatst op vrijdag 23 september 2022

Peters projectontwikkeling (PPO) investeert in Panningen in het realiseren van betaalbare huurwoningen. In 2021 kocht PPO het kantoor van de Rabobank aan de J.F.Kennedylaan. Inmiddels ligt er een plan waarbij het huidige kantoorpand wordt verbouwd naar sociale huurwoningen. Het plan omvat ook 19 nieuwbouwappartementen op het achterperceel (parkeerterrein).

Vergunning

In mei werd de omgeving door PPO geïnformeerd over de plannen. Daarna is de vergunningaanvraag ingediend om het kantoorpand naar 39 studio’s om te bouwen. De vergunning is inmiddels verleend en op 17 augustus 2022 gepubliceerd. De startdatum van de verbouwing is nog niet duidelijk. Op dit moment zorgt het aansluiten van deze appartementen op het stroomnetwerk voor vertraging. Enexis heeft hier pas in het voorjaar van 2024 ruimte voor. Als Enexis de appartementen eenmaal aangesloten heeft kunnen na een maand of twee de nieuwe bewoners er in.
Voor de  bouw van de 19 nieuwbouwappartementen moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat proces is inmiddels opgestart. Daarna kan voor het nieuwe gebouw een vergunning aangevraagd worden.

Betaalbare woningen

“Het is een uniek project”, zei wethouder Rob Wanten. “We voegen een flink aantal betaalbare woningen toe aan onze voorraad. Dat doen we op een plek die nu een kantoorfunctie heeft. En waarvan wij inschatten dat die functie – ook op termijn -  niet toekomstbestendig is.” PPO werkt samen met haar vaste partner Social Invest OG CV. Als de woningen klaar zijn, gaat Social Invest het complex beheren en verhuren. Daarbij zijn niet alleen afspraken gemaakt over huurprijzen, maar ook over het toewijzen van de woningen.  “Iets wat normaal gesproken alleen bij een woningcorporatie wordt toegepast”, gaf Rob Wanten aan. “PPO toont zich een partner met een maatschappelijk hart.” In het bestaande pand worden studio’s gemaakt die onder de sociale huurtoeslaggrens verhuurd worden. De nieuwbouw appartementen worden in de middenhuur aangeboden. “In de toekomst verwachten wij ook van particuliere bouwprojecten steeds vaker een maatschappelijke component. Samen met PPO en haar partners laten we zien dat het ook écht kán,” stelde Rob Wanten tevreden.

Sociale huur

Op verzoek van de gemeente wordt bij het toewijzen van de sociale huurwoningen een inkomenstoets toegepast voor het merendeel van deze 39 studio’s. Zo wordt geregeld dat de woningen ook verhuurd worden aan mensen die op sociale huur zijn aangewezen. Jos de Groot medebestuurder Social Invest, “Dit is voor ons ook nieuw. Maar wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie. En dus hebben we samen met de gemeente gezocht naar een werkwijze die past bij onze beide ambities en mogelijkheden.” Zo reserveert de verhuurder ook een aantal woningen voor meer kwetsbare doelgroepen. Deze woningen worden in samenwerking met de gemeente toegewezen, zoals aan alleenstaande statushouders, uitstroom beschermd wonen en kwetsbare jongeren die uit huis moeten. “We maken er iets moois van. En dat alles midden in het centrum van Panningen, dicht bij de voorzieningen én het Ringovenpark. Een prachtige plek om te wonen,” aldus Jos de Groot.

Behoefte

In de kern Panningen worden op dit moment veel woningen gerealiseerd en is er vooral behoefte aan betaalbare woningen. De invulling van het Rabobankgebouw speelt hierop in. Met dit plan worden in totaal 58 gasloze woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen.