Start Gezondheidsmonitor volwassenen 2022

Geplaatst op woensdag 21 september 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. De GGD Limburg-Noord, het RIVM en het CBS onderzoeken daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid bij inwoners vanaf 18 jaar. Dit doen zij met een vragenlijstonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met donderdag 8 december 2022.

Deelname Gezondheidsmonitor 2022

Vanaf 23 september 2022 ontvangen willekeurig gekozen inwoners een uitnodigingbrief voor dit onderzoek. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. De vragenlijst bestaat uit verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Resultaten begin 2023

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar. Met de resultaten bekijken we wat de gemeente Peel en Maas en inwoners nodig hebben om te gezondheid te verbeteren. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Limburg Noord