Inwoners Kessel en Kessel-Eik: Denk mee over extra bomen

Geplaatst op woensdag 3 augustus 2022

In het voorjaar 2022 is gemeente Peel en Maas gestart met het planten van bomen in Kessel en Kessel-Eik. Vanuit het Bomenplan kijken we de komende 8 jaar naar plekken waar bomen geplant kunnen worden.

Ideeën doorgeven tot 31 oktober 2022

Weet u een plek waar we in Kessel of Kessel-Eik bomen in de openbare ruimte kunnen planten, laat het ons weten. Dit kan tot 31 oktober 2022. In het voorjaar van 2023 worden de bomen geplant.

Denk aan, extra bomen bij

  • een speelveldje waar de schaduw zorgt voor een betere speelplek
  • bestaande bomen zodat er een groter gebied gecreëerd wordt voor kleine dieren en insecten

Bespreek uw idee eerst met de omwonenden, want zij moeten het ermee eens zijn. Zijn de omwonenden het eens met uw idee, stuur dan een e-mail naar bomenplan@peelenmaas.nl.

Vermeld in de e-mail:

  • uw naam, adres en contactgegevens
  • de locatie voor de bomen

Wij nemen contact met u op en onderzoeken de locatie. Onder de grond moet bijvoorbeeld ook voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om de boom te planten.

Gezonde leefomgeving

Bomen zijn nodig voor een gezonde leefomgeving. En, ze beschermen ons met schaduw tegen de zon en hitte. Weet u een goede locatie om een boom te planten, laat het ons weten.

Het planten van de bomen doen we voor het verbeteren van ‘Het goede leven in Peel en Maas'.