Asielzoekers krijgen onderdak in de regio Limburg-Noord

Geplaatst op dinsdag 26 juli 2022

Vanaf augustus 2022 krijgen circa 225 asielzoekers tijdelijk onderdak in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De gemeenten Horst aan de Maas en Roermond stellen locaties beschikbaar om deze mensen op te vangen. Veiligheidsregio Limburg-Noord voldoet hiermee aan de opdracht van het Rijk.

Samenwerking

“We leveren in onze regio al veel inspanningen in de opvang van ontheemden. De situatie in ter Apel blijft nijpend dus voelen we toch de verantwoordelijkheid om ook in deze crisis iets te betekenen. Gelukkig voelen gemeenten in onze regio dat ook en is het gelukt om twee locaties te openen. Daar waar kan, werken we samen met de gemeenten om enerzijds de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en anderzijds de opvang voor de asielzoekers zo humaan mogelijk te laten verlopen”, aldus Rianne Donders, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Gemeente Horst aan de Maas

In de gemeente Horst aan de Maas krijgen maximaal 150 asielzoekers onderdak op een deel van het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen. Ze verblijven voor een periode van 10 weken op deze locatie.

Gemeente Roermond

De gemeente Roermond vangt tijdelijk maximaal 100 asielzoekers op in het voormalige pand van De Trompetter aan de Nassaustraat in de wijk ’t Veld. Het Rode Kruis verzorgt in Roermond de noodopvang, maar zorgt ook voor goede begeleiding, dagbesteding en duidelijke leefregels.