Excursie raad Peel en Maas over het buitengebied

Geplaatst op dinsdag 19 juli 2022

Er zijn grote opgaven in ons buitengebied. Om te ervaren welke opgaven er liggen en hoe divers ze zijn, stond het inwerkprogramma van de raad op zaterdag 16 juli 2022 in het teken van het buitengebied.

Inwerkprogramma

Het inwerkprogramma startte aan de rand van de Peel bij de Vossenberg. In de Peel komen veel opgaven samen die elkaar beïnvloeden en ruimte vragen. Zoals de landbouw- en energietransitie, natuurherstel, aanpak van droogte, verbeteren van de waterkwaliteit, economische vitaliteit, leefbaarheid. Vanaf Belfort Vossenberg had de raad zicht op natuurgebied de Groote Peel aan de ene kant en het agrarisch landschap aan de andere kant. De opgaven, dillema’s, kansen en uitdagingen in 360 graden gevangen. 

Daarna bezocht de raad een ondernemer uit de tuinbouwsector en ging het gesprek over technische innovatie, kansen voor automatisering en kwaliteit van handwerk, bedrijfsontwikkeling, goed werkgeverschap, voldoende arbeidskrachten en hun huisvesting.

Als laatste werd een paardenhouderij in Kessel bezocht. Voor de raad een actueel onderwerp uit een van de laatste raadsvergaderingen.