Vergoeding zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Geplaatst op donderdag 30 juni 2022

Vanaf 1 juli 2022 vallen Oekraïense vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN) onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Dit is de manier waarop de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen.

De regeling kent hetzelfde zorgpakket als het pakket voor asielzoekers. Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.

Zorgverzekering

Vluchtelingen uit Oekraïne die werken, hoeven vanaf 1 augustus 2022 geen zorgverzekering meer af te sluiten. Zij vallen dan onder de RMO. Zorgverzekeraars beëindigen de afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Vluchtelingen die een zorgverzekering hadden afgesloten, ontvangen hierover een brief. Ze krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.

De plicht om een zorgverzekering af te sluiten vervalt, omdat veel Oekraïners werken met korte contracten of een beperkt aantal uren per week.

Informatie voor zorgverleners

Zorgverleners zoals huisartsen en tandartsen, declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. De zorgverlener vindt het Burgerservicenummer van de vluchteling vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als een zorgverlener de vluchteling niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. In dat geval is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) van toepassing. Deze subsidieregeling blijft beschikbaar voor vluchtelingen zonder BSN. Voor het indienen van declaraties hoeft geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook vragen en antwoorden.