Gemeente Peel en Maas beëindigt eerder het contract met Gazprom

Geplaatst op donderdag 30 juni 2022

De gemeente Peel en Maas heeft een contract met Gazprom Nederland voor de verwarming van gemeentelijke gebouwen zoals sporthallen en het gemeentewerf. Het contract loopt nog tot 31 december 2022, maar wordt eerder beëindigd.

Het contract met Gazprom is ingegaan op 1 januari 2019, na een Europese aanbesteding die is gehouden door gemeenten en andere overheden in Limburg. Het Inkoopcentrum Zuid heeft deze aanbesteding uitgevoerd. Het contract loopt tot 31 december 2022. Voor de periode daarna is een nieuwe aanbesteding gehouden en is de opdracht voor de levering van gas vanaf 1 januari 2023 gegund aan het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall. Dit bedrijf heeft in 2009 het Nederlandse bedrijf Nuon overgenomen.

Eerder beëindigen

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente besloten het contract met Gazprom zo snel als dat kan te beëindigen. Wel moest in beeld worden gebracht wat hiervan de gevolgen zijn. Zo moet onder andere de levering van gas door een andere leverancier gegarandeerd worden.

Sancties tegen Rusland

Onlangs nam de Europese Unie het besluit tot een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Door dit sanctiepakket moeten lopende contracten met partijen als Gazprom voor 10 oktober 2022 beëindigd worden. De gemeente is door dit besluit van de EU beschermd tegen eventuele boetes of schadeclaims van Gazprom.

Vattenfall wordt eerder onze leverancier

Het Inkoopcentrum Zuid heeft Vattenfall bereid gevonden om eerder dan 1 januari 2023 de gasleverancier van de gemeente te worden. Het Inkoopcentrum Zuid gaat de overeenkomst met Gazprom eerder beëindigen en sluit voor de periode daarna een overeenkomst met Vattenfall.

Extra energiekosten

Het besluit om het contract met Gazprom eerder te beëindigen, betekent dat de gemeente Peel en Maas de flinke stijging van de gasprijs gaat merken. Het contract met Gazprom kende een leveringstarief van ongeveer 42ct/m3. Het tarief voor de resterende periode van 2022 moet nog vastgelegd worden, maar zal gezien de huidige marktprijzen een stuk hoger liggen.