Eenmalige energietoeslag aanvragen

Geplaatst op vrijdag 10 juni 2022

Van 5 april 2022 tot en met 31 oktober 2022 kunnen inwoners in Peelen en Maas met een beperkt inkomen een eenmalige energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is een bedrag van € 800 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor de energiekosten. Aanvragen van de energietoeslag kan online bij de gemeente. Hiervoor heeft u een DigiD en e-mailadres nodig.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Kijk op de pagina eenmalige energietoeslag aanvragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Uitbetaling aan inwoners die bekend zijn bij de gemeente

Het gaat dan specifiek om inwoners die op 1 maart 2022 behoren tot één van de volgende doelgroepen.

  • Uitkeringsgerechtigden P-wet, IOAW, IOAZ, Bbz, Bbz-light en periodiek bijzondere bijstand, inclusief de collectief verzekerden met een gemeentepakket 2022 bij zorgverzekeraar VGZ.
  • Cliënten die toegelaten zijn tot de Wgs (gemeentelijke schuldhulpverlening) en een schuldenregeling hebben.
  • Inwoners met een AIO-uitkering van de SVB (aanvullende uitkering op AOW-uitkering).

De gegevens van deze groep inwoners is bij de gemeente bekend. De eenmalige energietoeslag van € 800 euro wordt automatisch aan hen uitbetaald. Zij ontvangen hierover uiterlijk 15 april 2022 bericht en hoeven zelf dus geen aanvraag in te dienen.