Buitengewone raadsvergadering op dinsdag 31 mei 2022

Geplaatst op dinsdag 24 mei 2022

Op dinsdag 31 maart 2022 is een buitengewone raadsvergadering in de Raadzaal van het Huis van de Gemeente. Aanvang is 19.30 uur.

  • De publieke tribune is opengesteld.
  • Geïnteresseerden die de buitengewone raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op de publieke tribune.
  • Daarnaast kunnen geïnteresseerden de buitengewone raadsvergadering digitaal volgen via de website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u zich hiervoor aan vóór maandag 30 mei 2022, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of telefonisch 077 306 6666.

Kijk op de website Peel en Maas Bestuurlijke Informatie voor de agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de buitengewone raadsvergadering.

U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Agendapunten buitengewone raadsvergadering

  • Presentatie Coalitieakkoord 2022-2022 “Met lef en vertrouwen verder bouwen”
  • Voordracht en benoeming wethouders (2022-051)
  • Toelating nieuwe raadslid (2022-052)