Controle vakantiepark in Peel en Maas

Geplaatst op woensdag 18 mei 2022

Diverse instanties hebben op dinsdag 17 mei 2022 een integrale controle uitgevoerd op vakantiepark De Berckt in Baarlo. Bij deze controle is vastgesteld dat er vermoedelijk arbeidsmigranten op dit vakantiepark verblijven. Ook zijn er vermoedelijk bewoners met een vaste verblijfplaats op het park. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente neemt dit verder in onderzoek en zal waar nodig stappen ondernemen om de overtredingen te beëindigen.

De bestemming van het vakantiepark is recreatie. Daarmee is huisvesting van arbeidsmigranten en zogenoemde permanente bewoning (mensen die hier wonen) niet toegestaan. De gemeente Peel en Maas had signalen binnen gekregen dat er op het park arbeidsmigranten verblijven en mensen permanent wonen. Dit was onder andere aanleiding voor de controle.

Andere bevindingen

Tijdens de controle bleek ook dat de aanwezigheid van aangetroffen personen niet klopt met de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente doet hier verder onderzoek naar. Daarnaast is er een kleine gebruikshoeveelheid hennepplanten aangetroffen. De eigenaar van deze planten heeft hier vrijwillig afstand van gedaan. De brandweer heeft enkele aandachtspunten meegegeven die zij tijdens de controle tegen kwamen. Tot slot is er een situatie aangetroffen waar de dierenpolitie voor is ingeschakeld.

Integrale controle

De controle is uitgevoerd door de gemeente Peel en Maas, in samenwerking met het ACT! Interventieteam, veiligheidsregio Limburg-Noord (brandweer), Belastingdienst, UWV en de politie, waaronder ook de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM).

(Anoniem) melden

Inwoners kunnen overlastsituaties, vermoedens van overtreding van wetten en regels en andere tips doorgeven aan de gemeente Peel en Maas. Dit kan op telefoonnummer 077 306 6666 of via e-mail iserietsnietpluis@peelenmaas.nl.

Liever anoniem melden? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800 7000. Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.