Inwoners geven mening over communicatiekanalen van de gemeente

Geplaatst op donderdag 21 april 2022

Ruim 1.000 inwoners hebben hun mening gegeven over de communicatiekanalen van de gemeente Peel en Maas. In een enquête hebben zij goede tips en verbeterpunten gegeven voor de gemeentegids en de gemeentepagina en het raadsnieuws in de Hallo. De gemeente gaat aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

  • Ruim een derde van de inwoners heeft het afgelopen jaar de gemeentegids 1 tot 3 keer per jaar gebruikt, minder dan een derde 4x of vaker per jaar en een derde gebruikt de gids nooit. De gids wordt met name gebruikt door mensen van 65 jaar en ouder.
  • 54% van de respondenten leest elke week de gemeentepagina in de Hallo. Ruim 70% is tevreden over dit gemeentenieuws.
  • Het raadsnieuws wordt door 39% van de respondenten elke maand gelezen, 34% leest het nooit en de overige respondenten af en toe. Respondenten geven aan dat de teksten te lang en te moeilijk zijn.

Vervolgstappen

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt over enkele weken een advies voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor de gemeentegids en de gemeentepagina in de Hallo. Als het college hier een besluit over heeft genomen, wordt dit besluit bekend gemaakt. Voor het raadsnieuws in de Hallo worden de resultaten van het onderzoek besproken in de werkgroep Raad van de Toekomst. Binnen de werkgroep wordt bekeken welke invulling van het raadsnieuws het beste bij de resultaten van het onderzoek past.

Onderzoek

Het onderzoek naar de communicatiekanalen is gehouden in december 2021 en januari 2022. Het onderzoek is voorgelegd aan de deelnemers van het digitale inwonerpanel TipPeelenMaas, er zijn 2.500 enquêtes per post verstuurd (steekproef uit de basisregistratie personen) en iedereen die dat wilde kon de enquête invullen via de Hallo, website of social media-kanalen van de gemeente Peel en Maas.