Aanpak kruispunt Kesselseweg-Kloosterstraat in Helden

Geplaatst op woensdag 30 maart 2022

De voormalige Odaschool aan de Kloosterstraat in Helden wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een nieuw kindcentrum. Het gebied rond dit kindcentrum krijgt een andere inrichting. De Kloosterstraat wordt aangepakt en hetzelfde geldt voor de kruising Kesselseweg – Kloosterstraat.

Op dinsdag 8 maart 2022 tijdens een inloopavond voor inwoners van Helden zijn de plannen toegelicht. Tijdens de inloopavond zijn er vragen gesteld en ideeën geopperd voor de inrichting van de kruising en de verkeersveiligheid op de Kesselseweg. 

Kruising Kesselseweg - Kloosterstraat

Tijdens de inloopavond is de vraag gesteld waarom er bij deze kruising geen zebrapad wordt aangelegd. De belangrijkste reden hiervoor is dat een zebrapad normaal gesproken wordt aangelegd op een recht stuk weg, waar er vanaf beide kanten goed zicht is op het zebrapad. Daar is in deze situatie geen sprake van. Het zebrapad bij het Mariaplein voldoet hier wel aan.

Bij de kruising Kesselseweg – Kloosterstraat komt een oversteekplaats waar je in twee gedeelten kunt oversteken. In het midden van de weg komt een vluchtheuvel waar je als voetganger een ‘tussenstop’ kunt maken om vervolgens de andere rijbaan over te steken. De kruising krijgt rood asfalt, zodat er een duidelijke attentiewaarde van uit gaat voor het autoverkeer.

Aan beide zijden van de kruising komen visuele markeringen die het verkeer afremmen. De planning is om de werkzaamheden rond de zomer uit te voeren. Op de onderstaande tekening ziet u de nieuwe inrichting van het kruispunt.

Oplichtend waarschuwingsbord

Tijdens de inloopavond is het idee geopperd om een oplichtend bord te plaatsen dat verkeer vanuit Kessel waarschuwt dat je een scherpe bocht nadert. Dit idee neemt de gemeente over. Het draagt bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid op de Kesselseweg. Het gaat om een vierkant bord met knipperlichten. De lichten beginnen te knipperen op het moment dat een automobilist met een te hoge snelheid de bocht nadert.

Verkeersveiligheid Kesselseweg

Samenvattend worden er bij de kruising Kesselseweg – Kloosterstraat meerdere maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren: opvallende markeringen, een oversteekplaats met een ‘tussenstop’ en een oplichtend waarschuwingsbord. Verkeerskundigen van de gemeente hebben hier goed naar gekeken en reacties van bewoners zijn verwerkt. Op basis daarvan is dit de inrichting die wordt gekozen en wordt uitgevoerd.

Na de zomervakantie gaat het nieuwe kindcentrum open. Dan zal blijken hoe de situatie zich in de praktijk ontwikkelt. Na een eerste gewenningsperiode wil de gemeente bekijken hoe het loopt en met belanghebbenden bespreken hoe de ervaringen zijn en of er suggesties zijn voor verbeteringen.

Met de aanpassing van het kruispunt Kesselseweg – Kloosterstraat wordt een eerste stap gezet om de verkeersveiligheid op de Kesselseweg te verbeteren. Er zijn vervolgens nog 2 stappen die gezet kunnen worden:

  • Het gedeelte tussen de grens bebouwde kom Helden en dit kruispunt.
  • Het gedeelte tussen dit kruispunt en de rotonde bij de Roggelseweg-Molenstraat.

Er wordt nog bekeken welke maatregelen op deze 2 gedeelten van de Kesselseweg genomen kunnen worden. In elk geval is de situatie na de aanpassing van het kruispunt dus nog niet ‘af’.