Subsidie afkoppelen hemelwater

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2022

Steeds vaker krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden zoals zware regenbuien en langere perioden van hitte. Er zijn verschillende oplossingen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken in eigen tuin.

Subsidie afkoppelen regenpijp

Is uw tuin al Waterklaar? Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling kunt u uw tuin Waterklaar maken. Hiermee verkleint u de kans op wateroverlast en verdroging van de bodem. Bekijk de subsidieregeling van Peel en Maas op de website Waterklaar. 

Waterklaar

Waterklaar is een samenwerking tussen gemeentes in Noord- en Midden-Limburg. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.  Dit zorgt voor steeds meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten. Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig de Waterzuivering.