Waterstand Maas is weer gezakt

Geplaatst op donderdag 13 januari 2022

Het water in de Maas is weer gezakt. Op donderdagochtend 13 januari 2022 bedraagt de afvoer van de Maas bij Sint Pieter (nabij Maastricht) ongeveer 800 m3 water per seconde. Op maandag 10 januari was dit nog 1.400 m3 per seconde. Deze hogere afvoer van water is inmiddels ook bij Kessel-Eik, Kessel en Baarlo voorbij gekomen.

Op donderdag 13 januari 2022 worden de afsluitingen bij de Maasboulevard in Kessel en in Kessel-Eik weggehaald. Ook de andere maatregelen worden opgeheven. Het eerder gegeven advies om alert te zijn bij (recreatief) gebruik van de uiterwaarden komt te vervallen.

De gemeente blijft alert op een eventueel nieuwe hogere waterstand van de Maas en ontvangt hierover berichten van Rijkswaterstaat. U kunt de waterstanden van de Maas ook zelf bijhouden op de website van Rijkswaterstaat.

Afvoeren tussen 800 en 1500 m3/seconde komen gemiddeld meerdere keren per jaar voor.