Verkiezingen 2022: Openbare kennisgeving kandidaatstelling

Geplaatst op donderdag 13 januari 2022

Politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 moeten op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur de kandidatenlijsten (model H 1) inleveren bij het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) in het Huis van de Gemeente.

De volgende formulieren zijn van 3 tot en met 31 januari 2022 kosteloos verkrijgbaar:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 ten name van Peel en Maas, onder vermelding van ‘kandidaatstelling <naam partij>’. De politieke groeperingen, die bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad één of meer zetels hebben behaald, hebben deze verplicht niet.

Informatie of vragen

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met Ger Hermans van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of e-mailen naar Verkiezingen Peel en Maas. Ook voor specifieke vragen rondom de kandidaatstelling kunt u bij hem terecht.