Hogere waterstand Maas

Geplaatst op maandag 10 januari 2022

Door neerslag in de Ardennen en Noord-Frankrijk is de waterstand in de Maas verhoogd. De maximale afvoer van de Maas bij Sint Pieter (nabij Maastricht) werd op zondag 9 januari 2022 bereikt (ongeveer 1.400 m3 per seconde).

Deze maximale afvoer komt in de nacht van maandag op dinsdag bij Kessel-Eik, Kessel en Baarlo voorbij. Na deze piek is de verwachting dat het water weer zakt, door een droge periode die volgt. Afvoeren tussen 800 en 1500 m3/seconde komen gemiddeld meerdere keren per jaar voor.

Wat kunt u doen?

De verwachting is dat het stijgende water niet leidt tot acute situaties. Toch vragen we iedereen die (recreatief) gebruikt maakt van de uiterwaarden om alert te zijn en informatie over de waterstanden te volgen.

Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als de situatie verandert, informeren we u via deze website en worden indien nodig de bewoners en ondernemers in het buitendijks gebied bij de Maas gewaarschuwd.

Wat doet de gemeente?

De buitendienst van de gemeente Peel en Maas werkt bij hoogwater met een draaiboek. In dit draaiboek staat beschreven welke acties er nodig zijn bij stijgende waterstanden. Gedacht kan worden aan het afsluiten van wegen en rioolkasten of bij hogere waterstanden het plaatsen van de coupure (keerwand) bij het veer in Kessel (de coupure bij Baarlo wordt door het waterschap geplaatst).

Donderdag 6 januari 2022 zijn de eerste acties uit het draaiboek uitgezet.

  • De Maasboulevard is afgesloten vanaf de camping Gravenhof tot de achterzijde van het gemeenschapshuis in Kessel.
  • In Kessel-Eik is de Maasstraat bij de camperplaats Kessel-Eik afgesloten.

Op maandag 10 januari 2021 worden enkele aanvullende maatregelen genomen:

  • afzettingen worden geplaatst rond de Maasboulevard en toegangspaden.
  • het rioolgemaal bij het veer in Kessel wordt uit gezet en de besturingskast afgeschermd.

De gemeente houdt de situatie in de gaten en waar nodig worden vervolgacties uit het draaiboek in gang gezet.

Vragen

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 306 6666. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Voor calamiteiten is dit nummer ook buiten deze tijden bereikbaar.

U kunt ook een bericht sturen via Whatsapp naar 06 1804 7445. Wij antwoorden maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.